Dự báo dịch hại cây trồng trong tuần (03/4 đến 09/4/2017)

1. Cây lúa

- Rầy nâu, rầy lưng trắng gây hại rải rác, nơi cao 80-100 con/m2;

- Bọ trĩ, ruồi đục nõn gây hại rải rác, nơi cao 10-15 % số dảnh;

- Châu chấu, bọ xít đen gây hại rải rác;

- Sâu cuốn lá nhỏ gây hại rải rác;

- Chuột gây hại rải rác, tỷ lệ hại nơi cao 5-10 % số dảnh;

- Bệnh đạo ôn lá tiếp tục gây hại trên các giống nhiễm: BC 15, Nếp, HT1, các giống lúa lai, ...tỷ lệ hại phổ biến 5-8 % số lá, cục bộ nơi cao 20-50 % số lá;

- Bệnh khô vằn gây hại rải rác.

2. Cây ngô

-  Sâu cắn nõn, sâu đục thân, châu chấu gây hại rải rác;

- Bệnh đốm lá tiếp tục gây hại rải rác, tỷ lệ hại nơi cao 15-25 % số lá;

- Bệnh khô vằn gây hại rải rác.

3. Cây lạc, đậu tương

- Sâu khoang, sâu cuốn lá, ruồi đục thân gây hại rải rác;

- Bệnh lở cổ rễ, bệnh héo xanh, bệnh đốm lá lạc gây hại rải rác.

4. Cây chè

- Rầy xanh, bọ trĩ gây hại rải rác, tỷ lệ hại nơi cao 10 -15 % số búp;

- Bọ xít muỗi gây hại rải rác;

- Bệnh thối búp, bệnh phồng lá chè gây hại rải rác;

- Nhện đỏ gây hại rải rác.

5. Cây mía

- Sâu đục thân gây hại rải rác, tỷ lệ hại nơi cao 5-10 % số cây;

- Bệnh than đen gây hại rải rác, tỷ lệ hại nơi cao 5-10 % số cây;

- Bọ trĩ, bọ hung đục gốc  gây hại rải rác;

- Bệnh trắng lá gây hại rải rác.

6. Cây cam, quýt

- Sâu vẽ bùa, sâu đục thân, sùng hại gốc gây hại rải rác;

- Nhện đỏ gây hại rải rác, nơi cao 10-15 % số lá;

- Nhện rám vàng, nhện trắng gây hại rải rác;

- Ruồi hại hoa, rệp muội gây hại rải rác;

- Bệnh sẹo lá, bệnh thán thư gây hại rải rác;

- Bệnh vàng lá thối rễ gây hại cục bộ một số vườn.

7. Cây nhãn, vải

- Bọ xít nâu gây hại rải rác, nơi cao 2- 5 con/cành;

- Nhện lông nhung gây hại rải rác, nơi cao 3-5 % số cành;

- Bệnh chổi rồng gây hại rải rác;

- Bệnh sương mai gây hại rải rác, nơi cao 5-10 % số lá.

8. Cây lâm nghiệp

- Sâu ăn lá gây hại rải rác, nơi cao 3-5 % số lá;

- Bệnh phấn trắng, bệnh thán thư  lá gây hại rải rác trên cây keo 1-5 tuổi;

- Bệnh lở cổ rễ gây hại rải rác;

- Bệnh chết héo, gây hại rải rác trên cây keo 1-3 tuổi, nơi cao 5-10 % số cây.
 
CC TT&BVTV

Tin cùng chuyên mục