1. Báo cáo số 51/BC-SNN ngày 11/3/2022 về việc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quý I; phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2022    
2. Báo cáo số 38/BC-SNN ngày 18/2/2022 về tình hình thực hiện các Nghị quyết số 01/NQ-CP, số 11/NQ-CP năm 2022 và tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 và 2 tháng năm 2022  
3. Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2018 - 2020    
4. Báo cáo Kết quả thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 và 02 tháng đầu năm 2021  
5. Báo cáo nhanh tình hình thiệt hại do mưa dông đêm ngày 22 rạng sáng ngày 23/4
6. Báo cáo tình hình sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản trong điều kiện ảnh hưởng dịch Covid-19
7. Báo cáo kiết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 và đề xuất thực hiện giai đoạn 2021-2025, tỉnh Tuyên Quang  
8. Báo cáo kết quả sản xuất vụ mùa, vụ hè thu, tiến độ sản xuất vụ đông năm 2019; triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông xuân 2019-2020
9. Báo cáo Kết quả thực hiện công tác quý III và 9 tháng năm 2019;phương hướng, nhiệm vụ công tác quý IV/2019
10. Báo cáo tình hình phát sinh gây bệnh của bệnh chết héo trên cây keo trên địa bàn tỉnh theo nội dung của Báo Nhân dân
11. Báo cáo thiệt hại do mưa đợt đêm 08/9/2019 rạng sáng 09/9/02019 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (Đến 14 giờ ngày 09/9/2019)
12. Báo cáo tình hình thiệt hại do mưa vừa, mưa to ngày 17 và ngày 24/6/2019
13. Báo cáoTiến độ thực hiện kế hoạch sản xuất nông lâm nghiệp năm 2018 và tiến độ thực hiện Nghị quyết 03/2016/NQ-HĐND ngày 13/6/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh ( đến ngày 20/4/2019)
14. Báo cáo tình hình sản xuất nông lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao
15. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển sản xuất nông lâm nghiệp năm 2017, quý I năm 2018, tình hình triển khai kế hoạch số 02/KH-UBND thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018