Hội thảo mô hình quản lý chất thải

Thực hiện Dự án “Ứng dụng các giải pháp khoa học và công nghệ quản lý hiệu quả chất thải chăn nuôi lợn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang”, ngày 05-06/8/2021 và ngày 09/10/8/2021 Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản đã tổ chức hội thảo mô hình quản lý chất thải huyện Sơn Dương.

 Dự và chỉ đạo hội thảo có đồng chí Bùi Minh Hải, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ (Đơn vị chủ quản); đồng chí Đào Duy Quý, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản, trưởng ban Quản lý dự án (đơn vị chủ trì dự án); cùng các đồng chí đại diện cho các phòng, đơn vị chuyên môn thuộc huyện Sơn Dương; lãnh đạo UBND các xã Đại Phú, Sơn Nam và các đại biểu tham gia dự án.

Tại hội thảo, Chủ nhiệm dự án đã thông qua dự thảo báo cáo các kết quả đạt được, những thuận lợi, khó khăn; các ý kiến thảo luận tại hội thảo xây dựng góp ý bổ sung vào dự thảo báo cáo, có đánh giá các mô hình của dự án thiết thực trong điều kiện chăn nuôi nông hộ gắn với khu dân cư hiện nay, đồng thời mong muốn được các cấp các ngành tiếp tục triển khai dự án cho các xã phát triển chăn nuôi lợn trên địa bàn.

Bài và ảnh: Thế Anh Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản

Tin cùng chuyên mục