,

Trong ngành

Liên kết sản xuất theo chuỗi, hướng đi bền vững của hợp tác xã

Xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp liên kết theo chuỗi giá trị và kết nối tiêu thụ nông sản đang trở thành hướng đi mới, có vai trò quan trọng trong phát triển nông nghiệp. Hiện nay, nhiều hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã thực hiện liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, góp phần nâng cao thu nhập của người dân và phát triển kinh tế địa phương.
Video không hợp lệ

Nguồn: Đài phát thanh và truyền hình tỉnh Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục