Tăng cường công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản

Ngày 21/5/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành Kế hoạch số 80/KH-UBND về việc Bảo vệ và phát triền nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025 để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Thủy sản năm 2017 và các văn bản quy định về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Chi cục Thủy sản phối hợp cùng với Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Na Hang, Công an huyện Na Hang kiểm tra hoạt động khai thác thủy sản trên hồ thủy điện Tuyên Quang

Kế hoạch được phê duyệt là căn cứ để các cơ quan, đơn vị liên quan, các huyện, thành phố tổ chức quản lý khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi trên địa bàn phù hợp với tình hình thực tế, với mục đích:

1. Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Thủy sản, Nghị định số 42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản; Thông tư 19/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;hướng dẫn về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản và các văn bản pháp luật liên quan khác.

2. Bảo vệ, tái tạo, phục hồi nguồn lợi thủy sản ở các thủy vực tự nhiên trên địa bàn tỉnh, nhất là các loài thủy sản quý, hiếm, bản địa có nguy cơ tuyệt chủng, nhằm duy trì, phát triển đa dạng sinh học của tài nguyên thủy sinh vật và phát triển bền vững kinh tế thủy sản, góp phần nâng cao hiệu quả nuôi trồng thủy sản và đa dạng sinh học.

3. Nâng cao nhận thức cộng đồng về tầm quan trọng và giá trị nguồn tài nguyên thiên nhiên và đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường sinh thái bền vững.

4. Kiểm soát chặt chẽ, xử lý các đối tượng vi phạm các hoạt động khai thác, vận chuyển, buôn bán, tiêu thụ các loài thủy sinh vật quý hiếm nằm trong danh mục cấm; những loài thủy sinh vật ngoại lai có nguy cơ xâm hại.

Chi cục Thủy sản phối hợp cùng với Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Yên Sơn, Công an xã Chiêu Yên tuyên truyền các quy định về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản.

5. Nâng cao thu nhập cho cộng đồng cư dân sống ven sông hồ thủy điện thông qua việc quản lý, khai thác có hiệu quả nguồn lợi thủy sản.

Chi cục Thủy sản Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục