Tài liệu hướng dẫn quy trình thả giống tái tạo nguồn lợi thuỷ sản

Chi cục Thuỷ sản đăng tải Hướng dẫn của Tổng cục Thuỷ sản

Tin cùng chuyên mục