,

Lâm nghiệp

Xã Công Đa chủ động phòng, chống cháy rừng trong mùa khô

Hiện nay, đang là thời điểm của mùa khô hanh, thời tiết diễn biến bất thường, tiềm ẩn cao của nguy cơ xẩy ra cháy rừng. Là địa phương có diện tích rừng lớn, để thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy rừng, trong những ngày này xã Công Đa huyện Yên Sơn đã tập trung tuyên truyền, tăng cường công tác tuần tra, hướng dẫn nhân dân cách phòng cháy, chữa cháy rừng, cương quyết không đốt nương, đốt lửa trong rừng, bìa rừng.

Với một xã thuần nông, như Công Đa kinh tế phát triển chủ yếu dựa vào sản xuất nông lâm nghiệp, nhận thức về công tác phòng cháy chữa cháy rừng của bà con ở đây vẫn còn nhiều hạn chế. Nhiều người dân vẫn giữ thói quen đốt nương xử lý thực bì, đốt lửa sưởi trong rừng, bởi vậy tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng rất cao. Hiện xã có trên 8.700 ha rừng, trong đó 1.200 rừng phòng hộ, trên 7.500 ha rừng trồng sản xuất. Để thực hiện có hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy rừng, ngay từ đầu năm UBND xã đã tổ chức kiện toàn lại các tổ đội phòng cháy, chữa cháy rừng tại 9 thôn, xây dựng bổ sung phương án phòng cháy, chữa cháy rừng cấp xã. Tổ chức hội nghị lồng ghép tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy rừng tại 9 thôn. Vận động các chủ hộ có diện tích rừng lớn xây dựng đường ranh cản lửa, tại các khu rừng có nguy cơ cháy rừng cao. Chỉ đạo cán bộ kiểm lâm địa bàn phối kết hợp với các chủ rừng, các tổ đội phòng cháy chữa cháy rừng thường xuyên tổ chức tuần tra, tại các địa điểm dễ xẩy ra cháy rừng, với phương châm phòng là chính.

Hộ trồng rừng xã Công Đa tuần tra phòng chống cháy rừng

Bằng các việc làm cụ thể, bởi vậy trong nhiều năm qua xã Công Đa không để ra xẩy ra cháy rừng. Diện tích rừng được bảo vệ, đã tạo ra sinh lợi từ rừng giúp người dân nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống.

Cổng thông tin điện tử huyện Yên Sơn

Tin cùng chuyên mục