,

Lâm nghiệp

Mở rộng diện tích rừng trồng theo tiêu chuẩn FSC

Tuyên Quang hiện đã có trên 25,3 nghìn ha rừng được cấp chứng chỉ FSC. Với diện tích này, tỉnh dẫn đầu cả nước về diện tích rừng sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế. Không dừng lại ở con số này, ngành lâm nghiệp tỉnh đang tiếp tục hướng dẫn người dân nhiều địa phương tiếp tục mở rộng diện tích rừng trồng theo tiêu chuẩn FSC, vì mục tiêu đưa kinh tế lâm nghiệp trở thành hình mẫu của cả nước.

Phấn đấu trồng rừng vượt kế hoạch

Hết tháng 6, các địa phương đã trồng mới trên 9,2 nghìn ha rừng, đạt gần 90% kế hoạch năm. Trong số này, có trên 1,3 nghìn ha rừng trồng bằng giống ...