,

Lâm nghiệp

Tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho công chức Kiểm lâm

Thực hiện Kế hoạch số 156/KH-CCKL ngày 29/3/2019 của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tuyên Quang về bồi dưỡng nghiệp vụ cho công chức Kiểm lâm và người lao động làm nhiệm vụ bảo vệ rừng.

Sáng ngày 25/4/2019, tại Hạt Kiểm lâm huyện Sơn Dương, Chi cục Kiểm lâm đã tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ với thành phần tham dự gồm toàn thể công chức của Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Tân Trào và Hạt Kiểm lâm huyện Sơn Dương.

Lớp tập huấn tại Hạt Kiểm lâm Sơn Dương.


Tại lớp bồi dưỡng, các công chức Kiểm lâm được tiếp thu và nghiên cứu các quy định có liên quan đến lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng và bảo tồn thiên nhiên, sử dụng và phát triển rừng; bảo đảm chấp hành phát luật về lâm nghiệp được quy định cụ thể tại Luật lâm nghiệp, các Nghị định của Chính phủ và các Thông tư của Bộ Nông nghiệp và PTNT. Bên cạnh đó, còn được trang bị thêm kỹ năng sử dụng các thiết bị chuyên dụng; những kiến thức cơ bản về phòng cháy, chữa cháy rừng và các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng.

Với thời gian 2 ngày, chương trình bồi dưỡng đã cung cấp những kiến thức mới, cơ bản của pháp luật về lâm nghiệp, giúp nâng cao về nhận thức và kỹ năng thực hiện nhiệm vụ của công chức Kiểm lâm góp phần làm tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

 

Chi cục Kiểm Lâm

Tin cùng chuyên mục