Nghiên cứu khoa học cho phát triển rừng sản xuất nguyên liệu chế biến gỗ

Chi cục Lâm nghiệp tỉnh Tuyên Quang đã thực hiện hoàn thành đề tài "Nghiên cứu chọn giống và bổ sung biện pháp kỹ thuật trồng rừng Keo (Acacia) đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về gỗ nguyên liệu".
Đề tài đã đạt được mục tiêu, nội dung được phê duyệt tại quyết định số 1716/QĐ-CT ngày 21/12/2011 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang, đó là: "Nâng cao năng suất rừng keo theo mục tiêu cung cấp gỗ nguyên liệu phục vụ phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Tuyên Quang; chọn được 2-3 giống keo sinh trưởng nhanh hơn mức trung bình của các giống keo đại trà từ 10% trở lên; bổ sung hướng dẫn kỹ thuật trồng rừng keo cung cấp gỗ nguyên liệu".
Đề tài đã đánh giá, xác định giống keo tai tượng có xuất xứ Australia và giống keo lai vô tính dòng BV10 cho năng suất cao hơn so với các giống keo đã trồng phổ biến trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; đề xuất một số biện pháp kỹ thuật nuôi dưỡng, tỉa thưa và xác định lập địa cho trồng rừng sản xuất trên địa bàn tỉnh.
 
   
Điều tra rừng trồng Keo phục vụ công tác nghiên cứu khoa học
 
Kết quả xác định năng suất của các giống keo trồng trên lập địa tỉnh Tuyên Quang là cơ sở cho việc khuyến cáo lựa chọn loài cây trồng có năng xuất cao, xây dựng kế hoạch phát triển rừng nguyên liệu đáp ứng yêu cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến gỗ. Biện pháp kỹ thuật đề tài đưa ra sau khi được cơ quan có thẩm quyền xác nhận căn cứ để tổ chức, cá nhân áp dụng vào thực tiễn sản xuất, nhằm đáp ứng mục tiêu kinh doanh rừng đạt hiệu quả cao nhất. Đề tài đã xây dựng được cơ sở số liệu về tăng trưởng, năng suất rừng trồng của một số giống keo đã trồng trên địa bàn tỉnh; là cơ sở để dự báo, xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh rừng trồng sản xuất.
                 Lê Thị Thanh Hà - Chi cục Lâm nghiệp

Tin cùng chuyên mục