Năm 2019, Sơn Dương rà soát để cấp chứng chỉ rừng cho 3 xã

Đến nay, toàn huyện đã trồng được hơn 1.949 ha rừng sản xuất năm 2019, vượt 2,6% kế hoạch. Sơn Dương cũng đã hoàn thành việc cấp chứng chỉ rừng FSC tại xã Cấp Tiến và xã Tú Thịnh với diện tích trên 1.894 ha kế hoạch của năm 2018.

 

Đánh giá viên về cấp chứng chỉ rừng GFA phỏng vấn hộ gia đình
để thực hiện đánh giá cấp chứng chỉ rừng FSC  xã Tú Thịnh.

Năm 2019, huyện Sơn Dương tiếp tục rà soát để cấp chứng chỉ rừng thêm 2.959 ha, trong đó xã Hợp Thành 1.142 ha, Minh Thanh 617 ha, Lương Thiện 1.200 ha. Bên cạnh việc thực hiện cấp chứng chỉ rừng, huyện Sơn Dương đã tổ chức cho nhân dân đăng ký trồng 65 ha rừng bằng giống cây lâm nghiệp chất lượng cao theo Nghị quyết số 03, năm 2017 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ cây giống chất lượng cao trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2021, trong đó đã được UBND tỉnh phê duyệt hỗ trợ được hơn 42 ha. Với kết quả hỗ trợ giống cây lâm nghiệp chất lượng cao, góp phần nâng cao năng suất, hiệu quả rừng trồng như mục tiêu tái cơ cấu ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.

http://sonduong.gov.vn

Tin cùng chuyên mục