Hội nghị tập huấn thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng tỉnh Tuyên Quang năm 2015

Từ ngày 07/9 đến 09/9/2015 Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Tuyên Quang đã chủ trì, phối hợp với Phòng quản lý Công sản giá Sở Tài chính tổ chức Hội nghị tập huấn thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, tại Nhà Khách Minh Thanh, Phường Nông Tiến, thành phố Tuyên Quang cho các tổ chức có rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Hội nghị tập huấn được tổ chức để giúp các chủ rừng là tổ chức nhà nước, các tổ chức không phải là chủ rừng được nhà nước giao trách nhiệm quản lý rừng, Ban chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng cấp huyện, cấp xã thực hiện tốt chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh.

Thành phần mời tập huấn gồm có Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn có rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng; Ban chi trả cấp xã; Ban chi trả huyện Na Hang, Lâm Bình, Chiêm Hóa; Ban quản lý rừng phòng hộ Na Hang, Lâm Bình; Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên lâm nghiệp Chiêm Hóa; Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Na Hang (tổng số người tham gia lớp tập huấn 93 người).
Ông Phạm Mạnh Cường, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT
 phát biểu chỉ đạo Hội nghị
 
Đến dự và chỉ đạo hội nghị có ông Phạm Mạnh Cường, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT; Ông Nguyễn Văn Minh, Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh.
Ông Nguyễn Văn Minh, Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh
quán triệt mục đích, yêu cầu của Hội nghị tập huấn
 
Sau 2,5 ngày làm việc, các báo cáo viên của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã triển khai tại khóa tập huấn các nội dung chính như sau:
- Hướng dẫn lập kế hoạch thu, chi tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2015 và năm 2016.

- Hướng dẫn quản lý, sử dụng và quyết toán tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng.

- Hướng dẫn nghiệm thu và hoàn thiện các thủ tục sau nghiệm thu kết quả bảo vệ rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng (bao gồm cả việc tăng - giảm diện tích rừng có cung ứng dịch vụ môi trường rừng; bổ sung chủ rừng là hộ gia đình…).

Tại lớp tập huấn, tất cả các nội dung đều được quán triệt, hướng dẫn chi tiết cụ thể. Các học viên đã thực hành xây dựng các hồ sơ, biểu mẫu bằng các dữ kiện, số liệu của địa phương, đơn vị mình. Các ý kiến, thắc mắc của các thành viên dự tập huấn đã được các đồng chí giảng viên và Giám đốc Quỹ Bảo vệ và PTR tỉnh giải đáp ngay tại Hội nghị. Để góp phần thực hiện tốt chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng ở địa phương. Hội nghị đã thống nhất như sau:

(1) Các chủ rừng là tổ chức Nhà nước; các tổ chức không phải là chủ rừng được Nhà nước giao trách nhiệm quản lý rừng; Ban Chi trả DVMTR huyện Na Hang, Lâm Bình, Chiêm Hóa; và các Ban chi trả DVMTR cấp xã:

- Khẩn trương hoàn thành hồ sơ kế hoạch thu, chi tiền DVMTR năm 2015 xong trong tháng 9/2015; Lập kế hoạch thu, chi tiền DVMTR năm 2016 xong trong tháng 11/2015 gửi về Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh.

- Lập hồ sơ, thủ tục thanh quyết toán tiền DVMTR năm 2013 gửi Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh trước 30/11/2015.

(2) Các chủ rừng là tổ chức Nhà nước; các tổ chức không phải là chủ rừng được Nhà nước giao trách nhiệm quản lý rừng:

- Lập dự toán chi tiền DVMTR năm 2014, bao gồm tiền DVMTR còn tồn từ năm 2013 chuyển sang và tiền chi trả DVMTR năm 2014; gửi Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh trong tháng 9/2015.

- Hoàn thành lập dự toán chi tiền DVMTR năm 2015, xong trong tháng 10/2015.

(3) Các tổ chức không phải là chủ rừng được Nhà nước giao trách nhiệm quản lý rừng: Hoàn thành phương án quản lý bảo vệ rừng năm 2016 hoặc giai đoạn, gửi Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh trong tháng 9/2015, để tổng hợp trình thẩm định, phê duyệt theo quy định.
 
Các thành viên tham dự khóa tập huấn thực hiện chính sách
chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 2015
 
Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục