,

Lâm nghiệp

Hội nghị hướng dẫn thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng

Từ ngày 01/01/2019, Luật lâm nghiệp và Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật lâm nghiệp có hiệu lực thi hành.

Nhằm nâng cao nghiệp vụ cho các cơ quan, đơn vị chủ rừng trên địa bàn tỉnh trong thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển rừng, ngày 25/11/2019 Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ với sự tham gia của 85 đại biểu đại diện cho Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện, UBND các xã, các đơn vị chủ rừng có diện tích rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng.

Tại hội nghị này, các báo cáo viên của Sở Nông nghiệp và PTNT, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh hướng dẫn những nội dung quy định mới về công tác quản lý, sử dụng kinh phí từ nguồn thu dịch vụ môi trường rừng, cụ thể: (1) Thống nhất phương pháp xác định diện tích rừng, xây dựng bản đồ cung ứng dịch vụ môi trường rừng hàng năm; (2) Hướng dẫn việc quản lý và sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng đối với chủ rừng, Ủy ban nhân dân cấp xã và các tổ chức khác được Nhà nước giao trách nhiệm quản lý rừng; (3) việc thanh toán tiền qua dịch vụ điện tử cho các hộ gia đình, cá nhân; (4) giải đáp những vấn đề vướng mắc khó khăn của cơ sở và giải pháp thực hiện trong thời gian tới.


Ông Triệu Đăng Khoa, Phó Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh

 phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Việc triển khai những nội dung mới về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, giúp các cơ quan, đơn vị, địa phương và chủ rừng nắm vững và thực hiện đúng các quy định, chính sách của Đảng và Nhà nước về bảo vệ và phát triển rừng, góp phần đảm bảo an ninh chính trị và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Cán bộ Quỹ bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh triển khai nội dung của hội nghị

Phát biểu ý kiến của thành viên tham dự hội nghị

Ban tổ chức Hội nghị chủ trì thảo luận

 

Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục