,

Lâm nghiệp

Hội nghị Giao ban lâm nghiệp Quý III năm 2015

Ngày 18/9/2015, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức Hội nghị giao ban Lâm nghiệp Quý III năm 2015, nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất lâm nghiệp 9 tháng đầu năm và đề ra nhiệm vụ trọng tâm cần giải quyết trong quý IV năm 2015.
 

Đồng chí Nguyễn Công Nông, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT
chủ trì Hội nghị
 
Tham dự Hội Nghị có đồng chí Nguyễn Công Nông, Phó Giám Đốc Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì Hội nghị; đồng chí Phạm Mạnh Cường, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT; đại diện Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các cơ quan đơn vị thuộc Sở; các Phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện; các Ban quản lý dự án cơ sở và các tổ chức sản xuất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh tham dự.

Hội nghị đã nghe báo cáo tình hình thực hiện sản xuất lâm nghiệp quý III, phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 2015, với một số nội dung chính như sau:

Đến 15/9/2015, toàn tỉnh trồng rừng được 14.401 ha, đạt 103% kế hoạch, tăng hơn so với cùng kỳ năm 2014 là 4%; khai thác gỗ rừng trồng được 394.291 m3, đạt 59,8% kế hoạch, tăng 104% so với cùng kỳ năm 2014; khai thác tre nứa được 17.685 tấn, bằng 80% kế hoạch. Công tác quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn thực hiện tốt, đã kiểm tra 623 vụ vi phạm (giảm 95 vụ so với cùng kỳ năm 2014), xử lý hành chính 612 vụ, xử lý hình sự 11 vụ, thu nộp ngân sách nhà nước 2.415 triệu đồng. Thực hiện tốt chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng,  tham mưu thực hiện có hiệu quả chính sách đầu tư bảo vệ và phát triển rừng và chủ trương sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh và triển khai các hoạt động thực hiện tái cơ cấu ngành lâm nghiệp.

Tại hội nghị các huyện, thành phố, các đơn vị sản xuất lâm nghiệp đã nêu quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất lâm nghiệp năm 2015 được Ủy ban nhân dân tỉnh giao; đồng thời, bàn thống nhất một số giải pháp để triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất lâm nghiệp năm 2016.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Công Nông, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT đã đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, công ty Cổ phần Giấy An Hòa và các đơn vị, tổ chức sản xuất lâm nghiệp: (i) Có kế hoạch, phương án tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất lâm nghiệp được giao và báo cáo đầy đủ kết quả khai thác gỗ rừng trồng, kết quả sản xuất dăm gỗ và khai thác tre, nứa trên địa bàn; (ii) Chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết để tổ chức thực hiện thắng lợi kế hoạch sản xuất lâm nghiệp năm 2016; (iii) Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, chủ trương của Đảng và Nhà nước về công tác bảo vệ và phát triển rừng; xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, (iv) Thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng và phòng chống cháy rừng, (v)Tổ chức thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng theo quy định.
Chi cục Lâm nghiệp Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục