Chủ động phòng chống cháy rừng mùa hanh khô

Hiện đang là cao điểm hanh khô, tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy rừng. Để bảo vệ diện tích rừng trên địa bàn, phòng cháy, chữa cháy rừng hiệu quả, Chi cục Kiểm lâm tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng, quyết tâm không để xảy ra tình trạng cháy rừng, ảnh hưởng diện tích rừng của tỉnh.

Lực lượng kiểm lâm tuần tra, bảo vệ, phòng chống cháy rừng đặc dụng Tân Trào (Sơn Dương).

Huyện Na Hang có 67.893 ha đất có rừng, trong đó rừng đặc dụng là 21.228 ha, rừng phòng hộ là 21.007 ha và 25.657 ha rừng sản xuất độ che phủ rừng 79,3%, lớn nhất tỉnh. Để phòng cháy chữa cháy rừng hiệu quả, Hạt Kiểm lâm Na Hang tích cực tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã có rừng thực hiện các biện pháp về quản lý, bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng; kiện toàn ban chỉ đạo quản lý bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng cấp huyện, xã; bổ sung, hoàn thiện phương án phòng cháy chữa cháy rừng. Hạt phối hợp với các đơn vị chức năng, tổ chức tuyên truyền, lồng ghép các văn bản liên quan đến phòng cháy chữa cháy rừng trong các cuộc hội họp. Ông Ma Thanh Khiết, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Na Hang cho biết, công tác quản lý, bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng luôn được đơn vị chú trọng. Từ đầu năm  đến nay, trên địa bàn huyện không xảy ra cháy rừng. Thời gian tới, đơn vị tiếp tục chỉ đạo thực hiện các biện pháp, trong đó chú trọng tuyên truyền tới người dân các văn bản liên quan đến quản lý, bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng.

Là một trong những hộ nhận khoán trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng từ nhiều năm qua, ông Triệu Tạ Quang, thôn Nà Luông, xã Yên Hoa thường xuyên tiến hành kiểm tra, chủ động phát hiện các hành vi xâm hại đất và nguy cơ gây cháy rừng. Ông Quang cho biết, gia đình nhận bảo vệ hơn 25 rừng phòng hộ, đối với những tháng mùa khô nguy cơ cháy rừng là rất cao nên gia đình cũng thường xuyên tuần rừng, ngăn chặn người dân sử dụng lửa trong những khu rừng có nguy cơ cháy cao. Ông phối hợp với lực lượng kiểm lâm rà soát, theo dõi các điểm có nguy cơ cháy cao, chuẩn bị các phương án nếu xảy ra cháy rừng.

Huyện Na Hang tổ chức diễn tập phòng cháy chữa cháy rừng.

Huyện Sơn Dương đang có nguy cơ cháy rừng ở cấp 3 (cấp nguy hiểm). Ngay từ đầu mùa khô, Hạt Kiểm lâm Sơn Dương đã thông tin kịp thời về dự báo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng đến từng địa bàn các xã, thị trấn để chủ động các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng. Trong năm 2021, Hạt Kiểm lâm đã tham mưu cho UBND huyện Sơn Dương kiện toàn 31 Ban Chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy xã, 258 tổ, đội phòng cháy, chữa cháy rừng tại thôn, tổ dân phố; bổ sung 31 phương án phòng cháy và chữa cháy rừng cấp xã; Tổ chức 347 hội nghị và chương trình phát thanh, thu hút 757.627 lượt người nghe, ký cam kết bảo vệ rừng, chấp hành quy định của pháp luật với 12.346 đại diện hộ gia đình; hướng dẫn 2.436 chủ rừng nhóm I xây dựng phương án phòng cháy, chữa cháy rừng.
Ông Triệu Đăng Khoa, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh đánh giá, những năm gần đây, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nên đa phần người dân tại các địa phương đều có ý thức tích cực bảo vệ rừng. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận nhỏ, thiếu 

ý thức trong phòng cháy chữa cháy rừng. Vì vậy, từ đầu mùa hanh khô năm nay, Chi cục Kiểm lâm tỉnh xây dựng phương án phòng cháy chữa cháy rừng cụ thể theo nguyên tắc 4 tại chỗ (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ) được UBND tỉnh phê duyệt nhằm triển khai những biện pháp hạn chế tối đa các vụ cháy rừng. Đồng thời kiện toàn Ban chỉ đạo, xây dựng quy chế hoạt động, phối hợp, phân công, nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên và các cộng tác viên kiểm lâm, cán bộ địa phương có rừng; khuyến khích các địa phương tích cực phát dọn thực bì dưới tán rừng, giảm vật liệu cháy; hướng dẫn chủ rừng phương án bảo vệ rừng thông qua việc tạo băng trắng bảo vệ các khu rừng gần các điểm di tích lịch sử; quan tâm đầu tư, cấp phát đến các đơn vị; tiến hành kẻ vẽ, sửa chữa toàn bộ các biển báo, bảng tin tại các cửa rừng để người dân nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy rừng mỗi khi vào rừng; hạn chế nguy cơ, xử lý kịp thời, hiệu quả không để cháy rừng ảnh hưởng đến diện tích rừng hiện có.

Theo cảnh báo, diện tích rừng tại một số địa phương đang ở nguy cơ cháy rừng cao do nắng, khô hanh kéo dài. Do vậy, Chi cục Kiểm lâm tỉnh đề nghị các địa phương thường xuyên tuyên truyền đến người dân về công tác phòng cháy chữa cháy rừng, chuẩn bị đầy đủ phương án, trang thiết bị phòng cháy chữa cháy, hạn chế tới mức thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra.

Báo Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục