Kết quả ứng dụng khoa học công nghệ năm 2020

Trong thời gian qua, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn Tuyên Quang đã tập trung ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất, nhất là trong lĩnh vực giống mới (cam, bưởi, mía, lạc, trâu, bò, cá...); đầu tư thâm canh, cơ giới hóa, công nghệ chế biến (cam, chè,  mía, lạc và cây nguyên liệu giấy); đẩy mạnh sản xuất theo tiêu chuẩn, quy chuẩn trên địa bàn tỉnh (hết năm 2020: Diện tích chè VietGAP đạt 93 ha, áp dụng quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn bền vững Rainforest  đạt 729 ha, theo hướng hữu cơ đạt 87 ha; diện tích cam theo tiêu chuẩn VietGAP đạt 656 ha, diện tích cam theo hướng hữu cơ đạt 30 ha; diện tích bưởi theo tiêu chuẩn VietGAP đạt 34 ha, theo hướng hữu cơ đạt 29 ha; diện tích rau theo tiêu chuẩn VietGAP đạt 10 ha; diện tích ổi theo tiêu chuẩn VietGAP đạt 2 ha, diện tích rừng được cấp chứng chỉ theo tiêu chuẩn FSC đạt 35.843 ha); ứng dụng công nghệ, đầu tư trang thiết bị sản xuất giống cá và nuôi thương phẩm các loài cá đặc sản (Lăng Chấm, Nheo Mỹ, Rầm xanh, Anh vũ...); phát triển chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa.

Lãnh đạo TTKN thăm mô hình trồng ớt vụ đông tại xã Ninh Lai, Sơn Dương

Một số lĩnh vực của ngành nông nghiệp đã tích cực đề xuất và triển khai hướng dẫn, thực hiện ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, tạo ra nhiều chuyển biến tích cực. Trong lĩnh vực trồng trọt, nhiều tiến bộ khoa học kỹ thuật được ứng dụng vào sản xuất như: Sản xuất rau an toàn trong nhà lưới và trồng rau thủy canh; sử dụng giống lúa mới, giống ngô mới; mở rộng diện tích trồng giống cam Vinh chín sớm, giống cam V2 chín muộn để rải vụ; nhiều giống mía mới, giống chè mới,  đặc biệt có rất nhiều giống rau mới được đưa vào sản xuất.

 Việc đẩy mạnh thực hiện cải tạo đàn trâu, bò bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo, đã tạo ra nhiều chuyển biến để nâng cao tầm vóc đàn trâu bò, tăng  thu nhập cho người chăn nuôi (năm 2020, toàn tỉnh có khoảng gần 5.000 con trâu, bò được sinh ra bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo); đưa nhiều giống gia cầm hướng thịt  vào chăn nuôi tại nhiều trang trại trong tỉnh. Công nghệ sản xuất cá giống đặc sản bằng phương pháp nhân tạo tiếp tục được Trung tâm Thuỷ sản duy trì, năm 2020 đã  sản xuất  và cung cấp cho người nuôi cá được trên 3,1 vạn con cá chiên giống; trong lĩnh vực lâm nghiệp tiếp tục làm tốt việc hướng dẫn sản xuất, cung ứng giống cây lâm nghiệp chất lượng cao cho người trồng rừng; ứng dụng công nghệ bê tông thành mỏng đúc sẵn trong kiên cố hóa kênh mương...

Năm 2020, hệ thống khuyến nông đã thực hiện 84 mô hình trình diễn áp dụng các giống mới, tiến bộ kỹ thuật mới (47 giống lúa, 9 giống ngô, diện tích thực hiện 73 ha);  các mô hình sản xuất chè an toàn, chăn nuôi trâu sinh sản, chăn nuôi gà đen H'Mông, chăn nuôi lợn, chăn nuôi gà theo hướng an toàn sinh học; trồng cây dược liệu, ghép cải tạo nhãn, liên kết trồng và bao tiêu sản phẩm dưa chuột vụ đông mang lại hiệu quả cao, diện tích được mở rộng qua từng năm.

Ngoài ra, ngành nông nghiệp và phát triển nông thông của tỉnh tích cực quảng bá thương hiệu sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ, quản lý chất lượng hàng hóa nông sản. Hết năm 2020, thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) toàn tỉnh có 79 sản phẩm được công nhận OCOP (có 17 sản phẩm được công nhận 4 sao, 62 sản phẩm 3 sao); đã có 90 sản phẩm đăng ký nhãn hiệu, trong đó có 47 sản phẩm đã được bảo hộ của Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ), có trên 100 sản phẩm được dán tem truy xuất nguồn gốc; 24 cơ sở được chứng nhận chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn; hoàn thành việc xây dựng chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm Cam sành Hàm Yên.

Do làm tốt công tác ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất đã góp phần quan trọng làm tăng số lượng, chất lượng nông sản hàng hoá, năm 2020, giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản của tỉnh Tuyên Quang tăng 4,33% so với năm 2019, đứng thứ 3/11 trong các tỉnh miền núi phía Bắc; giá trị sản phẩm thu được bình quân 1 ha đất canh tác đạt 96 triệu đồng, tăng 27,37 triệu đồng so với năm 2015; năng suất mía đạt 702,3 tạ/ha, chè 90,5 tạ/ha, lạc 29,4 tạ/ha, cam sành 141,4 tạ/ha, gỗ rừng trồng đạt 82 m3/ha/chu kỳ.

Tuy nhiên, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực nông nghiệp vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, đó là: Kết quả triển khai ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, chế biến nông lâm nghiệp còn ít. Thu hút đầu tư ứng dụng tiến bộ kỹ thuật mới, áp dụng công nghệ cao vào sản xuất còn hạn chế.

 Hạ tầng, năng lực ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất còn thấp so với yêu cầu phát triển. Khả năng ứng dụng, nhân rộng kết quả đề tài, dự án khoa học công nghệ trong lĩnh vực nông lâm nghiệp còn thấp. Một số đơn vị thuộc Sở chưa tích cực đề xuất ứng dụng khoa học công nghệ cao vào sản xuất và tham gia chủ trì thực hiện đề tài, dự án khoa học. Ngoài ra, kinh phí đầu tư cho khoa học và công nghệ còn thấp, chưa đáp ứng yêu cầu của thực tiễn.

Năm 2021, là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025. Nhiệm vụ trọng tâm của ngành nông nghiệp Tuyên Quang trong năm 2021 là: Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với phát triển nông, lâm nghiệp hàng hóa, tập trung các sản phẩm chủ lực, sản phẩm đặc sản đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng, giá trị gia tăng cao và xây dựng nông thôn mới; đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; phát triển ổn định vùng chuyên canh cây ăn quả, cây công nghiệp và một số cây trồng có lợi thế. Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo hướng toàn diện, đi vào chiều sâu; từng bước hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; phấn đấu giá trị sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản tăng trên 4% so với năm 2020./.

Ths Nguyễn Đại Thành – GĐ Sở KH và CN

Tin cùng chuyên mục