Nhanh chóng tái đàn an toàn, bình ổn giá lợn

Ngày 30-3, các doanh nghiệp chăn nuôi lớn trong cả nước đã cam kết điều chỉnh giá lợn hơi xuống dưới 70 nghìn đồng/kg bắt đầu từ 1-4 theo chỉ đạo của ...

Ngành nông nghiệp vượt “bão” Covid-19

Là một ngành sản xuất dễ chịu “tổn thương” bởi thị trường, dịch bệnh, thời điểm này, nông nghiệp Tuyên Quang cũng đang bị tác động không nhỏ do dịch ...