Lấy nước tưới vụ xuân hiệu quả

Bắt đầu từ 0 giờ ngày 12-1, hồ thủy điện Tuyên Quang xả nước đợt 1 phục vụ sản xuất vụ xuân. Dự kiến trong suốt đợt điều tiết, mực nước sông Lô sẽ dâng khoảng 1,8 m. Ban Quản lý khai thác các công trình thủy lợi tỉnh yêu cầu các ban cơ sở tranh thủ bơm trữ lấy nước hiệu quả, an toàn phục vụ khâu làm đất, gieo mạ của bà con.