,

PCLB - GNTT

Thư chúc mừng của Bộ trưởng - Phó trưởng Ban thường trực Lê Minh Hoan nhân kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống phòng chống thiên tai

Ngày 22/5/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 70/SL thành lập Uỷ ban Trung ương Hộ đê (tiền thân của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai ngày nay). Trải qua 75 năm hình thành và phát triển, công tác phòng, chống thiên tai ở nước ta đã có nhiều bước tiến vượt bậc, chuyển từ bị động ứng phó sang chủ động phòng ngừa, vận dụng linh hoạt, hiệu quả phương châm “4 tại chỗ”, góp phần giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra.

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày truyền thông phòng, chống thiên tai, Bộ trưởng - Phó trưởng ban thường trực Lê Minh Hoan đã có thư gửi các đồng chí nguyên lãnh đạo Ban chỉ đạo, cán bộ hưu trí, tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm công tác phòng chống thiên tai những lời thăm hỏi, những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Tin cùng chuyên mục