Hỗ trợ xây dựng được 118 công trình vệ sinh tại xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang

Thực hiện Dự án vệ sinh môi trường tại xã Mỹ Bằng (Yên Sơn), từ tháng 5 đến nay, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh đã hỗ trợ nhân dân 4 thôn khó khăn của xã, gồm Đá Bàn 1, Đá Bàn 2, Mỹ Hoa và Y Bằng xây dựng và nghiệm thu được 118 công trình vệ sinh, đạt 65,5% kế hoạch.

Trong đó, có 56 nhà tắm, 49 nhà tiêu và 13 công trình xử lý chất thải trong chăn nuôi. Dự án có ý nghĩa thiết thực hỗ trợ xã tiếp tục hoàn thiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới.


Công trình nhà vệ sinh tại thôn Đá Bàn 1, xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn
 
Đỗ Thu Hiền, Trung tâm Nước sạch và VSMTNT Tuyên Quang
 

Tin cùng chuyên mục