Tuyên Quang phấn đấu có 6 xã đạt chuẩn kiểu mẫu, nâng cao

Năm 2021, tỉnh Tuyên Quang đề ra mục tiêu sẽ có 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu, NTM nâng cao; thêm 8 xã đạt chuẩn NTM.

Tinh Tuyên Quang phấn đấu trong năm 2021 sẽ có thêm 6 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, NTM nâng cao. Ảnh: Đào Thanh.

Trong 6 xã tỉnh Tuyên Quang để ra mục tiêu đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, NTM nâng cao thì xã Thái Bình, huyện Yên Sơn sẽ đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu; 5 xã đạt chuẩn xã NTM nâng cao gồm: Vinh Quang, huyện Chiêm Hóa; Bình Xa, huyện Hàm Yên; Hoàng Khai, huyện Yên Sơn; Sơn Nam, huyện Sơn Dương và xã Kim Phú, TP Tuyên Quang.

Cũng trong năm 2021, tỉnh Tuyên Quang đưa ra mục tiêu sẽ có thêm 8 xã đạt chuẩn xã NTM là Thổ Bình, huyện Lâm Bình; Tân An, huyện Chiêm Hóa;  Tân Thành, Thái Sơn, huyện Hàm Yên; Tân Long, Phú Thịnh, huyện Yên Sơn; Hợp Thành, Tú Thịnh, huyện Sơn Dương.

Báo Nông nghiệp Việt Nam

Tin cùng chuyên mục