Na Hang: Các xã điểm nông thôn mới chú trọng giảm nghèo

Huyện Na Hang đưa ra mục tiêu: xã Hồng Thái sẽ về đích nông thôn mới trong năm 2019, xã Thanh Tương về đích trong năm 2020. Xác định công tác giảm nghèo là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, vừa cấp bách, vừa cơ bản, lâu dài trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới, cấp ủy, chính quyền địa phương đã tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác giảm nghèo tại 2 xã bằng nhiều giải pháp.

Thôn Bản Bung là thôn xa nhất, khó khăn nhất của xã Thanh Tương. Thôn có 49 hộ, chủ yếu là đồng bào dân tộc Dao, Tày. Đầu năm 2015, số hộ nghèo trong thôn là 27 hộ, đến nay giảm được 13 hộ nghèo, chỉ còn 14 hộ nghèo. Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Vân bày tỏ, trong các cuộc họp, sinh hoạt hàng tháng của Chi bộ, nội dung phát triển kinh tế được các đảng viên cùng nhau bàn bạc, tìm hướng đi phù hợp để giúp người dân nói chung, hộ nghèo nói riêng thay đổi cách nghĩ, cách làm hiệu quả. Chi bộ có 10 đảng viên, mỗi đảng viên được phân công phụ trách từ 1-2 hộ nghèo. Qua đó, đảng viên kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, tuyên truyền, vận động từng hộ thay đổi tập quán sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất.


Người dân xã Hồng Thái (Na Hang) trồng cây su su, tạo nguồn thu nhập ổn định. Ảnh: K.T

Cùng với sự chỉ đạo sát sao của Huyện ủy, Đảng ủy các xã đã có sự chủ động, linh hoạt trong công tác giảm nghèo để phù hợp với điều kiện thực tế địa phương. Theo đồng chí Nông Văn Phong, Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Tương, UBND huyện giao cho xã giảm 52 hộ nghèo trong năm 2019. Song Đảng ủy xã xác định và quyết tâm tăng số hộ giảm nghèo là 62 hộ. Đảng ủy xã đã lãnh đạo công tác giảm nghèo với các giải pháp đồng bộ như dạy nghề, tạo việc làm cho lao động nghèo, các chính sách hỗ trợ nhà ở, chăm sóc bảo vệ sức khỏe, vận động tặng quà hộ nghèo, hỗ trợ vốn phát triển sản xuất... Đến nay, đã có 67 hộ thoát nghèo, tỷ lệ hộ nghèo của xã còn 17,04%. 

Còn ở xã Hồng Thái, thời gian qua, Đảng ủy xã tập trung lãnh đạo làm tốt công tác kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình giảm nghèo xã. UBND xã phân công mỗi thành viên phụ trách một thôn. Ngoài ra, mỗi cán bộ, công chức xã phụ trách 3-5 hộ nghèo, hộ cận nghèo, có trách nhiệm giúp đỡ các hộ phát triển kinh tế. Hàng năm, công tác rà soát xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo được xã triển khai chặt chẽ, xác định nguyên nhân dẫn đến nghèo của từng hộ nghèo, cận nghèo. Ủy ban MTTQ và các đoàn thể xã tăng cường sự phối hợp, tích cực vận động nhân dân, hội viên, đoàn viên tham gia công tác giảm nghèo. 

Xã Hồng Thái đã lãnh đạo, triển khai hiệu quả các dự án phát triển kinh tế như Dự án trồng 3 ha su su, 3 ha cam, 14 ha đậu tương, hơn 11 ha lê từ nguồn vốn Chương trình 135. Toàn xã có 22 hộ nghèo được hỗ trợ xây dựng nhà ở mới với tổng nguồn vốn 940 triệu đồng. Bên cạnh đó, xã đã triển khai đầy đủ các chính sách cấp thẻ BHYT, hỗ trợ tiền điện hàng tháng và miễn giảm học phí tại các trường học đảm bảo 100% đối tượng thuộc hộ nghèo được hưởng lợi. Nếu năm 2016, hộ nghèo toàn xã Hồng Thái là 172 hộ/304 hộ, chiếm 56,6% thì đến cuối năm 2019 số hộ nghèo còn 32 hộ/316 hộ, chiếm 10,1%. 

Thời gian tới, phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo, cấp ủy 2 xã Thanh Tương và Hồng Thái tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới.  

Theo Báo Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục