,

Nông thôn mới

Lâm Bình huy động trên 797 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

Ngày 3-9, UBND huyện Lâm Bình tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2010-2020. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thế Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh


Các đại biểu dự hội nghị.

Sau 10 năm thực hiện Chương tình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, huyện đã huy động tổng nguồn vốn trên 797 tỷ đồng đầu tư xây dựng 191,6 km đường giao thông nông thôn; cải tạo, nâng cấp 45 công trình đầu mối, kiên cố hóa 84,5 km kênh mương; tỷ lệ hộ được sử dụng điện lưới quốc gia đạt 93,6%; hỗ trợ xóa 898 nhà tạm dột nát…

Đến nay, toàn huyện có 3 xã (Thượng Lâm, Khuôn Hà, Lăng Can) đạt chuẩn NTM, bình quân đạt 13,4 tiêu chí/xã, tăng 9,9 tiêu chí so với năm 2011; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 19,5 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 40,19%… Từ nay đến năm 2020, huyện phấn đấu không có xã dưới 10 tiêu chí, nâng tổng số tiêu chí bình quân toàn huyện đạt 15,3 tiêu chí/xã; duy trì, giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí tại 3 xã đạt chuẩn NTM …

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Giang đề nghị UBND huyện Lâm Bình tập trung hỗ trợ các thôn, bản ở địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa từng bước hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM; đẩy mạnh triển khai tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị sản xuất gắn với xây dựng NTM, trong đó ưu tiên phát triển cây dược liệu, chè đặc sản, chăn nuôi đại gia súc, thủy sản, lâm nghiệp, phát triển du lịch cộng đồng homestay nhằm tăng thu nhập và giảm nghèo bền vững…

Báo Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục