Hội nghị triển khai Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thực hiện Chương trình Quốc gia Mỗi xã một sản phẩm, ngày 25/7/2019 tại thành phố Tuyên Quang đã diễn ra Hội nghị triển khai Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh.


Các đại biểu tham dự Hội nghị

Tham dự Hội nghị có 200 đại biểu là lãnh đạo các sở, ban ngành của tỉnh; đại diện Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; đại diện Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và đại diện các doanh nghiệp, HTX, Tổ hợp tác, các hộ sản xuất có đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh việc triển khai các nội dung của Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 07/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018-2020; Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 11/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh và Hướng dẫn tạm thời triển khai của Sở Nông nghiệp và PTNT về thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” đến năm 2020; Hội nghị còn được nghe một số chuyên gia đầu ngành chia sẻ về kinh nghiệm triển khai Chương trình tại một số địa phương trong và ngoài nước.

Ông Đặng Văn Cường – Trưởng Phòng quản lý Chương trình Mỗi xã một sản phẩm,
Văn phòng điều phối nông thôn mới Trung ương chia sẻ tại Hội nghị

Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (gọi tắt là OCOP) được triển khai ở toàn bộ khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh và khuyến khích thực hiện ở khu vực đô thị (phường, thị trấn). Nội dung thực hiện Chương trình OCOP bao gồm các sản phẩm hàng hoá và sản phẩm dịch vụ có nguồn gốc từ địa phương hoặc được thuần hóa, đặc biệt là đặc sản của từng địa phương trên cơ sở khai thác lợi thế so sánh về điều kiện lịch sử, sinh thái, nguồn gen, tri thức và công nghệ của địa phương và chủ thể thực hiện là các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, các hộ sản xuất có đăng ký kinh doanh với mục tiêu nhằm nâng cao chất lượng và sản lượng sản phẩm nông lâm nghiệp đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường, xây dựng một số sản phẩm đạt tiêu chuẩn huyện, tỉnh, quốc gia theo Chương trình OCOP. Theo kế hoạch, mỗi xã, phường, thị trấn có ít nhất một sản phẩm tổ chức phát triển sản xuất theo Chương trình OCOP đạt quy mô hàng hóa, theo tiêu chuẩn, quy chuẩn sản xuất nông nghiệp an toàn, thực hành nông nghiệp tốt (GAP) hoặc đạt các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành khác; thực hiện liên kết giữa Hợp tác xã với Tổ hợp tác và các hộ gia đình trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm tiến tới hoàn thiện tiêu chuẩn hóa sản phẩm thành sản phẩm OCOP.

Tỉnh Tuyên Quang có nhiều sản phẩm nông nghiệp mang bản sắc riêng có của mỗi địa phương, như: Dê núi Lâm Bình, Lạc Chiêm Hóa, cá đặc sản Na Hang, cam Hàm Yên, mật ong Tuyên Quang, … Tuy nhiên, hiện nay chưa có sản phẩm nào đạt tiêu chuẩn là sản phẩm OCOP. Theo kế hoạch, đến năm 2020, mỗi huyện, thành phố sẽ xây dựng được một sản phẩm chủ lực có quy mô cấp huyện, cụ thể: Huyện Lâm Bình (Dê núi Lâm Bình), huyện Na Hang (Cá đặc sản, Chè Shan tuyết), huyện Chiêm Hóa (Lạc Chiêm Hóa), huyện Hàm Yên (Cam Hàm Yên), huyện Yên Sơn (Bưởi, Chè Yên Sơn), huyện Sơn Dương (Chè Sơn Dương), thành phố Tuyên Quang (Mật ong). Hỗ trợ tiêu chuẩn hóa 74 sản phẩm với các nội dung hỗ trợ như: Xây dựng và ban hành tiêu chuẩn sản phẩm; xây dựng nhãn hiệu đối với sản phẩm chưa được công nhận; cải tiến mẫu mã, bao bì, máy móc, trang thiết bị; ... trong đó, huyện Lâm Bình: 12 sản phẩm; huyện Na Hang: 08 sản phẩm; huyện Chiêm Hóa: 11 sản phẩm; huyện Hàm Yên: 08 sản phẩm; huyện Yên Sơn: 21 sản phẩm; huyện Sơn Dương: 09 sản phẩm; thành phố Tuyên Quang: 05 sản phẩm.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đại Thành – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT nhấn mạnh: Chương trình OCOP là một chương trình lớn và mới do đó cần có sự vào cuộc của của các cấp chính quyền, cơ quan, ban, ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở trong việc triển khai, hướng dẫn, quản lý thực hiện. Việc thực hiện Chương trình sẽ là một trong những giải pháp quan trọng để thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp; đồng thời góp phần làm thay đổi tư duy sản xuất hàng hóa của người dân, đáp ứng nhu cầu của thị trường, tạo ra hướng đi mới trong sản xuất kinh doanh các sản phẩm có lợi thế của tỉnh ta trong thời gian tới./.

La Thị Duyên - CC PTNT

Tin cùng chuyên mục