Đại Phú vận động nhân dân xây dựng nông thôn mới

Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của việc xây dựng nông thôn mới, những năm qua, Ủy ban MTTQ xã Đại Phú (Sơn Dương) luôn xác định nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là tuyên truyền, vận động để nhân dân hiểu rõ và thấy được quyền lợi và trách nhiệm của mình trong tham gia xây dựng nông thôn mới.

Người dân thôn Thái Sơn Tây, xã Đại Phú làm đường bê tông nông thôn.

Đồng chí Phạm Ngọc Duẫn, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã Đại Phú cho biết: Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, MTTQ xã đã triển khai có hiệu quả nhiều phương thức tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn theo hướng thiết thực, “cầm tay chỉ việc” và bằng sự nêu gương của cán bộ, đảng viên trong quá trình thực hiện các tiêu chí nông thôn mới. Bên cạnh đó, MTTQ xã và các tổ chức thành viên đã đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. 

Đội ngũ cán bộ Mặt trận của xã đã tích cực tuyên truyền, vận động đến từng hộ gia đình và người dân về các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, trước hết là những tiêu chí có tác động trực tiếp đến đời sống sản xuất và sinh hoạt của người dân, như xây dựng đường bê tông nội đồng, cứng hóa kênh mương; xây dựng nhà văn hóa thôn, bản, tổ dân phố gắn với sân thể thao; giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng công trình vệ sinh, chỉnh trang nhà cửa, cải tạo vườn, ao, khuôn viên; xóa đói, giảm nghèo… 

MTTQ xã đã vận động nhân dân tham gia đóng góp công sức, tiền của xây dựng được 28 km đường bê tông, với tổng kinh phí trên 3,7 tỷ đồng; lắp đặt 4.000 m kênh mương, kinh phí 600 triệu đồng, vận động nhân dân hiến 12.329 m2 đất để xây dựng nhà văn hóa, làm đường bê tông; làm mới 27/27 nhà văn hóa với số tiền trên 6 tỷ đồng... Góp sức cùng cấp ủy, chính quyền xã lãnh đạo hoàn thành các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới năm 2017. 

Bên cạnh đó, trong 5 năm qua, mặt trận đã vận động ủng hộ được hơn 140 triệu đồng để hỗ trợ, tặng quà cho các hộ gia đình nghèo, cận nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; vận động Quỹ tình nghĩa được 191 triệu đồng; quỹ từ thiện nhân đạo 124 triệu đồng, cứu trợ giáp hạt 9.893 kg gạo; vận động, phối hợp với MTTQ các cấp hỗ trợ 101 hộ nghèo làm nhà mới với số tiền hỗ trợ từ các nguồn trên 2,2 tỷ đồng; hỗ trợ 25 hộ nghèo vay vốn thoát nghèo với số tiền 175 triệu. Từ nguồn hỗ trợ này, cộng với việc tích cực vận động nhân dân phát triển kinh tế, đã góp phần tăng thu nhập bình quân đầu người của xã từ 24 triệu đồng (năm 2014) lên 28 triệu đồng/người/năm (năm 2018). 

Bên cạnh việc phát huy vai trò tuyên truyền, vận động, giám sát trong thực hiện những chính sách về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân trong tham gia xây dựng nông thôn mới, MTTQ xã cũng đã làm tốt việc thực hiện giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh, tích cực cùng cấp ủy, chính quyền hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.  

Bài, ảnh: Báo Tuyên Quang

Báo Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục