Chiêm Hóa phấn đấu đến năm 2025 có 60% xã đạt chuẩn nông thôn mới

Sáng 13-4, BCH Đảng bộ huyện Chiêm Hóa khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Các đại biểu hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí Ma Thị Thúy, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí tỉnh ủy viên phụ trách xã của huyện.

Quý I, Đảng bộ huyện tập trung phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2021-2026; lãnh đạo chuẩn bị các bước cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Hội nghị cho ý kiến về Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; Chương trình mỗi xã một số sản phẩm (OCOP) gắn với đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Trong đó phấn đấu đến năm 2025 tỷ trọng ngành nông nghiệp chiếm 73,8%; lâm nghiệp chiếm 20,9%; thủy sản chiếm 5,2%; 60% xã đạt chuẩn nông thôn mới; duy trì, phát triển có hiệu quả các sản phẩm OCOP…

Báo Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục