,

Tin hoạt động

Tạo sinh kế từ những mô hình khuyến nông

Từ đầu năm đến nay, từ các mô hình khuyến nông được triển khai trên địa bàn tỉnh đã giúp nhiều hộ dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số có việc làm và thu nhập, từng bước ổn định cuộc sống.

Tập huấn kỹ thuật nuôi trùn quế

Mới đây, Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức tập huấn kỹ thuật nuôi sâu canxi, trùn quế tại thị trấn Vĩnh Lộc (Chiêm Hóa, Tuyên Quang). Đây là ...