,

Tin hoạt động

Tập huấn kỹ thuật trồng, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh trên cây có múi

Tiếp tục thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU ngày 23/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, ngày 10/4/2024, Trung tâm Khuyến nông phối hợp cùng Ủy ban nhân dân xã Minh Hương (Hàm Yên) tổ chức lớp tập huấn kỹ thuật trồng, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh trên cây có múi cho 40 học viên là các hộ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã.