,

Góc nhìn

10 điểm mới của Luật Căn cước có hiệu lực từ ngày 1-7-2024

Nguồn: Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về dân cư

Tin cùng chuyên mục