Tiếp tục phòng chống bệnh đạo ôn cổ bông và sâu đục thân hại lúa xuân muộn cuối vụ năm 2019

Theo dự báo của Đài Khí tượng thuỷ văn Tuyên Quang, trong thời gian tới thời tiết diễn biến còn phức tạp có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng… là điều kiện thuận lợi cho bệnh đạo ôn cổ bông, sâu đục thân lứa 2 tiếp tục phát sinh gây hại và có nguy cơ lây lan ra diện rộng trên trà lúa xuân muộn trỗ bông-chín sữa.
Hiện nay, trên trà lúa xuân muộn giai đoạn trỗ bông đến chín sáp đang xuất hiện một số dịch hại sau: Bệnh đạo ôn cổ bông tiếp tục phát sinh và gây hại một số diện tích trên một số giống nhiễm như BC 15, TBR 225, HT 1, Thiên ưu 8, nếp, Tạp Giao 1... diện tích nhiễm là 204 ha trong đó nhiễm nặng 19 ha, tỷ lệ bệnh nơi cao 5-10%, cục bộ 15-20% số bông. Sâu đục thân lứa 2 đã gây hại trên trà lúa trỗ bông đến chín sữa, diện tích nhiễm đến ngày 08/5/2019 là 97,5 ha, tỷ lệ hại 3-5%, nơi cao 7-10 % số bông bạc.

Để hạn chế thiệt hại do bệnh đạo ôn cổ bông, sâu đục thân gây ra, Ngày 08/5/2019 Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đã ban hành Văn bản số 83/TTBVTV-BVTV yêu cầu Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật các huyện, thành phố phân công cán bộ bám sát địa bàn, tăng cường kiểm tra đồng ruộng, dự tính, dự báo chính xác các đối tượng dịch hại cuối vụ (giai đoạn đòng già-trỗ bông) để có hướng dẫn phòng trừ kịp thời, hiệu quả đồng thời phối hợp với các cơ quan chuyên môn thuộc huyện, thành phố, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn đôn đốc nông dân phòng trừ bệnh đạo ôn cổ bông, sâu đục thân lứa 2 và các dịch hại khác.

Hướng dẫn một số biện pháp phòng trừ bệnh đạo ôn cổ bông và sâu đục thân hại lúa xuân muộn cuối vụ năm 2019 như sau:

- Bệnh đạo ôn cổ bông:

Biện pháp phòng trừ bệnh đạo ôn cổ bông theo đúng hướng dẫn tại Văn bản số 45/TTBVTV-BVTV ngày 19/3/2019 của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, về việc phòng trừ bệnh đạo ôn hại lúa xuân 2019.
Đối với những ruộng đã bị nhiễm đạo ôn lá, ruộng sử dụng các giống nhiễm, vụ trước, năm trước đã bị bệnh, ruộng bón thừa phân đạm,… thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, cần tiến hành phun phòng bệnh đạo ôn cổ bông khi lúa bắt đầu trỗ và phun lại lần 2 sau lần 1 từ 5-7 ngày.

- Đối với sâu đục thân:

Diệt trưởng thành sâu đục thân, ngắt ổ trứng để ngăn ngừa sâu non nở và gây hại.
Phun phòng sâu đục thân khi lúa bắt đầu trỗ xuất hiện trưởng bằng một trong các loại thuốc đặc hiệu: Dupont™ Prevathon® 5SC; Gànòi 95 SP; Voliam targo 063 SC; Victory 585EC; Virtako 40WG... và các thuốc khác có cùng hoạt chất đã được đăng ký trong danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam.

 
Trồng trọt và BVTV Tuyên Quang
 

Tin cùng chuyên mục