,

Sâu, bệnh hại

Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần từ (9/3 đến 15/3)


1. Cây lúa

- Bọ trĩ tiếp tục gây hại rải rác, tỷ lệ hại nơi cao 20-30 con/m2;

- Ruồi hại nõn tiếp tục gây hại rải rác, tỷ lệ hại nơi cao 5-10% số lá;

- Rầy nâu, rầy lưng trắng lứa 1 sẽ nở  rải rác, nơi cao 3-5 con/m2;

- Sâu cuốn lá nhỏ lứa 1 tiếp tục  gây hại rải rác, mật độ nơi cao 1-2 con/m2;

- Bệnh nghẹt rễ gây hại rải rác, tỷ lệ hại nơi cao 1-2 % số dảnh;

- Bệnh đạo ôn lá gây hại cục bộ trên các giống nhiễm: nếp, HT1, BC 15 ....tỷ lệ hại phố biến 1-2 % số lá, nơi cao 3-5 % số lá cấp1;


Bệnh đạo ôn lá

- Ốc bươu vàng hại rải rác, nơi cao 2-5con/m2.

2. Cây Ngô xuân

-  Châu chấu, sâu cắn nõn, gây hại rải rác, mật độ nơi cao 1-2 con/m2;

- Bệnh huyết dụ gây hại rải rác, tỷ lệ hại nơi cao 1-3 % số cây;

- Bệnh đốm lá gây hại rải rác, tỷ lệ hại nơi cao 1-3% số lá.

3. Cây lạc, đậu tương xuân

- Sâu khoang gây hại rải rác;

- Giòi đục thân gây hại rải rác, tỷ lệ hại nơi cao 1-2 % sô cây;

- Bệnh lở cổ rễ gây hại tỷ lệ hại nơi cao 1-3% số cây.

4. Cây chè

- Bọ xít muỗi tiếp tục gây hại cục bộ, tỷ lệ hại nơi cao 8-10 % số búp;

- Rầy xanh tiếp tục gây hại cục bộ, tỷ lệ hại nơi cao 8-10 % số búp.

- Nhện đỏ gây hại rải rác, tỷ lệ hại nơi cao 3-5% số lá;

- Bệnh phồng lá chè gây hại cục bộ, tỷ lệ hại nơi cao 3-5 % số lá;
 
 
  Bệnh phồng lá chè

5. Cây cam, quýt

- Sâu vẽ bùa gây hại tỷ lệ hại nơi cao 3-5 % số lá;

- Ruồi hại hoa gây hại rải rác, tỷ lệ hại nơi cao 1-3 % số hoa;

- Sâu đục thân hại rải rác;

- Tập đoàn nhện nhỏ gây hại rải rác nơi cao 3-5 % số lá;

- Bệnh muội đen hại rải rác, nơi cao 2- 5% số lá;

- Bệnh chảy gôm, thán thư hại rải rác, nơi cao 8-12 %  lá;

6. Cây mía

- Bọ hung, xén tóc gây hại nơi cao 1-2 con/hố;

- Bọ trĩ gây hại nơi cao 3-5% số lá;

- Sâu đục thân gây hại rải rác, tỷ lệ hại nơi cao 2-4 % số cây;

- Bệnh trắng lá tiếp tục gây hại, tỷ lệ hại nơi cao 1-3 % số cây

7. Cây nhãn, vải

- Bọ xít nâu hại rải rác;

- Bệnh sương mai hại rải rác, nơi cao 3-6 % số lá;

- Bệnh chổi rồng gây hại rải rác.

8. Cây lâm nghiệp

- Sâu ăn lá tiếp tục gây hại trên cây keo, tỷ lệ hại nơi cao 2-4 % số lá;

- Bệnh lở cổ rễ, phấn trắng hại rải rác, nơi cao 2-5 % số cây (vườn ươm);

- Bệnh chết héo gây hại rải rác trên cây keo 1-5 tuổi.

 
Chi cục TT-BVTV

Tin cùng chuyên mục