,

Dự báo thời tiết-PCLB- GNTT

Báo cáo tình hình thiệt hại do mưa kèm dông lốc từ đêm ngày 25/8 rạng sáng ngày 26/8/2022 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Do ảnh hưởng của vùng thấp suy yếu từ bão số 03, đêm ngày 25/8/2022 và sáng nay 26/8/2022 khu vực phía Bắc tỉnh đã có mưa vừa với lượng từ 10-30mm; khu vực phía Nam tỉnh có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, một số điểm có mưa lớn: xã Tiến Bộ (huyện Yên Sơn): 180mm, xã Đội Bình (thành phố Tuyên Quang): 108mm, xã Thượng Ấm (huyện Sơn Dương): 179mm, TT Sơn Dương (huyện Sơn Dương): 177mm, Sơn Nam (huyện Sơn Dương): 158mm.

I. Tình hình thiệt hại: Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân các huyện Sơn Dương, Yên Sơn và thành phố Tuyên Quang ghi nhận xảy ra thiệt hại như sau:

1. Thiệt hại về người: Không

2. Thiệt hại về nhà ở bị thiệt hại dưới 30%: 16 nhà (sạt lở đất đá taluy đồi gây ảnh hưởng đến nhà ở tại các xã trên địa bàn huyện Sơn Dương: Xã Vĩnh Lợi 03 nhà ; xã Đông Thọ 04 nhà ; xã Đồng Quý 01 nhà; xã Thượng Ấm 02 nhà; xã Đông Lợi 01 nhà; xã Tân Thanh 02 nhà; xã Lương Thiện 03 nhà)

3. Thiệt hại về nông nghiệp:

- Diện tích lúa, hoa màu bị ngập: 324,97 ha, trong đó:

+ Thành phố Tuyên Quang: 79,7 ha (Phường Đội cấn: 16,6 ; xã Kim Phú: 15 ha, Thái Long: 31,5ha; xã An khang: 11,6 ha; phường Nông Tiến: 05ha)

+ Huyện Yên Sơn: 25,2 ha.

+ Huyện Sơn Dương: 220,07 ha ( Xã Cấp Tiến 25 ha; xã Vĩnh Lợi 6,27 ha; xã Tân Trào: 06 ha; xã Đông Thọ 18 ha; xã Hào Phú 63 ha; xã Quyết Thắng 14 ha; xã Trường Sinh 12 ha; xã Đại Phú  45,5 ha; xã Hợp Thành 7,8 ha; xã Trung Yên 4,5 ha; xã Vân Sơn 3 ha; xã Tú Thịnh 15 ha)

- Thiệt hại về thủy sản: 2,5 ha ao hồ tràn bờ

- Cây hàng năm bị ngập: 22,6 ha (xã Cấp Tiến 5 ha; xã Tân Trào 4 ha; xã Vân Sơn 2 ha; xã Trường Sinh 3 ha; xã Hợp Thành 3,6 ha; xã Tú Thịnh 5 ha)

4. Thiệt hại về công nghiệp: 04 cột điện bị đổ (Phường Đội Cấn, TP Tuyên Quang: 01 cột; xã Tân Trào, huyện Sơn Dương: 01 cột; xã Đại Phú, huyện Sơn Dương: 02 cột)

5. Thiệt hại về giao thông:

- Nhiều tuyến đường, cầu tràn giao thông trên địa bàn huyện Sơn Dương, Yên Sơn bị ngập, các phương tiện ô tô, xe máy chưa đi lại được: 58 điểm (huyện Sơn Dương 44 điểm; huyện Yên Sơn 14 điểm)

- Đường giao thông bị sạt lở: 365 m3 đất, đá sạt lở (huyện Sơn Dương)

6. Các thiệt hại khác: 75 m tường rào, 01 chuồng trại bị sập đổ,

II. Công tác chỉ đạo, khc phc thit hi:

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn, Sơn Dương, thành phố Tuyên Quang đã chỉ đạo Trung tâm dịch vụ nông nghiệp phối hợp với UBND các xã, phường tiếp tục nắm bắt tình hình diễn biến thời tiết và khắc phục hậu quả thiên tai theo phương châm “bốn tại chỗ”, : chỉ đạo khơi thông kênh, mương, các vị trí bị ngập úng, chuẩn bị các biện pháp chăm sóc, phục hồi diện tích bị ngập sau khi nước rút; chỉ đạo các hạt giao thông phối hợp với UBND các xã cử người canh gác, hướng dẫn giao thông tại các điểm cầu tràn, tuyến đường giao thông bị ngập để đảm bảo an toàn cho người dân khi tham gia giao thông.

Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Tuyên Quang tiếp tục cập nhật tình hình thiệt hại và báo cáo theo quy định./.

Ban chỉ huy PCTT-TKCN

Tin cùng chuyên mục