549 hồ, ao không được san, lấp

UBND tỉnh vừa có Quyết định số 768/QĐ-UBND về việc phê duyệt và công bố danh mục hồ, ao không được san lấp.

Hồ Ngòi Là (Yên Sơn) hồ sinh thái lớn nhất huyện đang được bảo vệ nghiêm ngặt

Theo đó, có 549 hồ, ao không được san, lấp, trong đó thành phố Tuyên Quang 58 hồ, ao, thuộc 12 phường, xã; huyện Yên Sơn 73, thuộc 24 xã, thị trấn; huyện Sơn Dương 195, thuộc 31 xã, thị trấn; huyện Hàm Yên 18, thuộc 17  xã, thị trấn; huyện Chiêm Hóa 104, thuộc 24 xã, thị trấn; huyện Na Hang 4, thuộc 3 xã, thị trấn và huyện Lâm Bình 29 hồ, ao thuộc 4 xã, thị trấn. Các sở, ban, ngành có liên quan, UBND huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm quản lý, bảo vệ hồ, ao nằm trong danh mục.

Đồng thời tiếp tục rà soát, thống kê, đề xuất bổ sung danh mục hồ, ao phát sinh không được san, lấp. Quyết định, công bố danh mục các hồ, ao không được san, lấp là giải pháp hữu hiệu của tỉnh nhằm quản lý chặt chẽ, hạn chế tình trạng lấn chiếm hồ, ao trái phép, bảo vệ môi trường tự nhiên.

 

Báo Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục