Sở Nông nghiệp và PTNT phát động thi đua năm 2022

Ngày 16/02/2022, Sở Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức phát động phong trào thi đua năm 2022. Tại hội nghị phát động thi đua, đồng chí Nguyễn Văn Việt - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở đã đánh giá những kết quả đạt được của ngành năm 2021, đồng thời phát động thực hiện các phong trào thi đua năm 2022

Đồng chí Nguyễn Văn Việt - Tỉnh ủy viên,

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở phát động thi đua năm 2022

Năm 2021, bên cạnh việc chịu ảnh hưởng chung của đại dịch COVID-19, ngành nông nghiệp của tỉnh còn bị ảnh hưởng nhiều bởi thiên tai, bệnh dịch tả lợn châu phi, giá cả thị trường vật tư, nông sản biến động mạnh, ... Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, hiệu quả của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cùng với sự đoàn kết, thống nhất, chủ động, sáng tạo, vượt qua khó khăn của doanh nghiệp, HTX, nông dân; nông nghiệp đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, sản xuất nông nghiệp của tỉnh duy trì tăng trưởng khá, các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất nông, lâm nghiệp - thủy sản năm 2021 cơ bản đạt kế hoạch đề ra; giá trị sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản tăng trên 5,3% so với năm 2020; GRDP khu vực nông lâm nghiệp, thủy sản đứng thứ 4/11 tỉnh vùng Trung du miền núi phía Bắc; đến hết năm 2021, toàn tỉnh có 54 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Trong năm 2022, ngành nông nghiệp của tỉnh tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, phấn đấu thực hiện hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ của ngành, góp phần cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra, trong đó nhấn mạnh các nhiệm vụ:

Thứ nhất, thi đua hoàn thành thắng lợi một số chỉ tiêu của ngành trong năm 2022, gồm: Giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản (theo giá so sánh năm 2010) đạt 10.146,7 tỷ đồng, tăng 4,1% so với thực hiện năm 2021. Sản lượng lương thực đạt trên 34 vạn tấn; Tốc độ tăng đàn trâu 1,0%, đàn bò tăng 5,0%, đàn lợn tăng 4%, đàn gia cầm tăng 6% so với năm 2021; sản lượng thịt hơi các loại 87.850 tấn; sản lượng sữa tươi 26.000 tấn; Sản lượng thủy sản 10.663 tấn, tăng 8,7% so với năm 2021; Trồng rừng 10.100 ha, sản lượng khai thác gỗ rừng trồng 1.030.00 m3; làm tốt công tác bảo vệ rừng, duy trì độ che phủ của rừng trên 65%; Duy trì, giữ vững 54 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới và phấn đấu có thêm 08 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2022.

Thứ hai, tiếp tục thực hiện có hiệu quả khâu đột phá "phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp hàng hóa, tập trung vào các sản phẩm chủ lực, sản phẩm đặc sản đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng, giá trị gia tăng cao gắn với xây dựng nông thôn mới” được xác định tại Nghị quyết Đại hội Đại biểu tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII.

Thứ ba, triển khai thực hiện chuyển đổi số ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp Sở.

Thứ tư, đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, thể thao; thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các quy định về văn hóa công vụ, công sở; các quy định về thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; tăng cường chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra gắn với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định.

Thứ năm, tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng” gắn với đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Bên cạnh đó, đồng chí Giám đốc Sở cũng nhấn mạnh việc quan tâm, thực hiện tốt công tác khen thưởng, chú trọng khen thưởng tập thể nhỏ, cá nhân trực tiếp lao động, sản xuất có thành tích xuất sắc, đồng thời chủ động phát hiện, đề xuất khen thưởng đột xuất tập thể, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc, đóng góp tích cực vào sự phát triển ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Đại diện các cơ quan, đơn vị và các tổ chức đoàn thể ký giao ước thi đua

Tại buổi phát động, đại diện các cơ quan, đơn vị và các tổ chức đoàn thể của sở đã ký kết giao ước thi đua để thực hiện trong năm 2022./.

Bài và ảnh: Phòng Tổ chức cán bộ

Tin cùng chuyên mục