Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội thảo Chuyển đổi số ngành nông nghiệp và PTNT

Thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số chuyển đổi số giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030 của tỉnh Tuyên Quang. Nhằm tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương của Đảng, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên trong cơ quan, đơn vị về sự cần thiết, tính cấp bách và lợi ích của chuyển đổi số trong quản lý, sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn; gắn các mục tiêu, nhiệm vụ về chuyển đổi số với nghị quyết, chiến lược, chương trình hành động, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển của ngành. Ngày 12/4/2022, Sở Nông nghiệp và PTNT đã phối hợp với công ty TNHH MTV Bất động sản và Công nghệ Hải Nam tổ chức buổi hội thảo Chuyển đổi số của ngành nông nghiệp và PTNT tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Dự và chủ trì Hội thảo có đồng chí Nguyễn Văn Việt, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, cùng tham dự có các đồng chí Lãnh đạo Sở, các đồng chí Trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở, đại diện các tổ chức đoàn thể.

Tại hội thảo các đại biểu đã được nghe báo cáo, phân tích về hiện trạng ứng dụng công nghệ thông tin tại Sở, góc nhìn tổng thể chung về năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành địa phương trong tỉnh và một số định hướng về chuyển đổi số của ngành Nông nghiệp và PTNT trong thời gian tới. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng thảo luận bàn về các mục tiêu, chỉ số cơ bản, nhiệm vụ và đề xuất giải pháp chuyển đổi số ngành Nông nghiệp và PTNT trên cơ sở Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021- 2025, định hướng đến năm 2030 để thúc đẩy chuyển đổi từ “Sản xuất nông nghiệp” sang “Kinh tế nông nghiệp”, phát triển nền nông nghiệp công nghệ cao theo hướng chú trọng nông nghiệp thông minh, nông nghiệp chính xác, tăng tỷ trọng của nông nghiệp công nghệ số, góp phần xây dựng phát triển chính quyền điện tử, tiến tới Chính quyền số của tỉnh.

Dưới đây là một số hình ảnh tại buổi hội thảo chuyển đổi số ngành Nông nghiệp và PTNT

Bài, ảnh: Văn phòng Sở

Tin cùng chuyên mục