Đại biểu Ma Thị Thúy chất vấn bộ trưởng Bộ TTTT về thực hiện quy hoạch báo chí

Tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn sáng 8/11, đại biểu Ma Thị Thuý, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn ĐBQH tỉnh Tuyên Quang đã có phần chất vấn Bộ trưởng Bộ Thông tin & Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng tình hình triển khai quy hoạch báo chí đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Đại biểu Ma Thị Thúy gửi tới Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng 03 nội dung. Thứ nhất: Hiện nay Trung ương đã có chủ trương về quy hoạch báo chí và Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt quy hoạch, vậy xin Bộ trưởng cho biết tình hình triển khai thực hiện, khó khăn, vướng mắc nhất là gì? Giải pháp của Bộ trưởng thực hiện chủ trương trên?

Thứ hai: Trong phạm vi hoạt động báo chí, Bộ trưởng cho rằng đó là trách nhiệm của cơ quan chủ quản, là của tổng biên tập, như vậy trách nhiệm của Bộ trưởng ở đâu? Giải pháp của Bộ trưởng đưa ra là gì?

Thứ ba: trong báo cáo của Bộ trưởng đánh giá mặt được của báo chí là đấu tranh chống tham nhũng, vậy Bộ trưởng cho biết khó khăn lớn nhất của báo chí trong lĩnh vực này là gì? Bộ trưởng cho biết giải pháp trong thời gian tới?

Trả lời đại biểu Ma Thị Thuý, Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng vấn đề đại biểu nêu ra đang là thực trạng hiện nay khi triển khai quy hoạch đã động đến rất nhiều cơ quan báo chí. Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng thông tin thêm số nhân lực thuộc các cơ quan báo chí  liên quan đến quy hoạch là trên 8.000 người chiếm 20% lực lượng làm báo chí toàn quốc. Khi làm quy hoạch theo đánh giá sơ bộ ban đầu thì những người lao động hoặc phóng viên có thể bị ảnh hưởng đến vị trí làm việc ấy thì có 1.500, tức là khoảng 4%. Nhưng trong thời gian vừa qua, khi làm việc trực tiếp với từng cơ quan báo chí đã cho thấy rất nhiều các cơ quan báo chí khi chuyển cơ quan chủ quản là 100% người đi. Có những cơ quan báo chí quy hoạch lại thì số người dôi dư được chuyển qua một dạng làm việc khác. Hiện nay những người thực sự phải sắp xếp công việc chỉ chiếm 1%, đây cũng là một trăn trở lớn của Bộ. Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng báo chí là nghề nghiệp đặc thù cho nên sắp xếp công việc phù hợp thì hiện nay Bộ Thông tin Truyền thông làm việc với từng cơ quan chủ quản báo chí và cũng cố gắng giải quyết tốt nhất. Hiện nay một số cơ quan báo chí xin lùi thời gian thực hiện, nhưng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ rất quyết liệt không đồng ý vì đã chậm 4 năm so với kế hoạch đề ra. Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho biết đến ngày 31/12/ 2019 cơ quan báo chí nào không thực hiện sẽ cương quyết đình bản, đợi quy hoạch xong hoạt động tiếp./.

 

                                                                                       

Vũ Quang Thắng CVP Đoàn ĐBQH tỉnh Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục