Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thực hiện Kế hoạch số 03-KH/ĐUK ngày 28/9/2020 của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. Sáng ngày 30/11/2020, Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025 cho toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động thuộc Đảng bộ Sở.

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị đã được nghe đồng chí Trần Viết Hùng - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh báo cáo những nội dung cơ bản của Văn kiện và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 – 2025; chương trình hành động của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Trong đó, tập trung vào các nội dung trọng tâm: Nâng cao chất lượng hoạt động của cấp ủy cơ sở và chất lượng sinh hoạt chi bộ; đẩy mạnh cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng cơ quan và các đoàn thể chính trị vững mạnh...

Description: D:\Dữ liệu của Thu\Downloads\IMG_1256.JPG

Đồng chí Trần Viết Hùng - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo
Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh triển khai các nội dung tại Hội nghị

Qua hội nghị giúp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn nắm rõ các nội dung, mục tiêu và các giải pháp chủ yếu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trên cơ sở đó, các cấp ủy, đơn vị chủ động tham mưu xây dựng kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết đại hội đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh./.

Phòng TCCB

Tin cùng chuyên mục