Ông Nguyễn Văn Việt tái cử Bí thư Đảng ủy Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Tuyên Quang

Ngày 11/6, Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Tuyên Quang tổ chức Đại hội Đảng bộ Sở lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.


Ban Chấp hành Đảng bộ Sở NN-PTNT tỉnh Tuyên Quang ra mắt Đại hội. Ảnh: Đào Thanh.

Ông Nguyễn Văn Việt, Bí thư Đảng ủy Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Tuyên Quang lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Tuyên Quang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Ông Nguyễn Văn Việt, sinh năm 1976, quê quán xã Khuôn Hà, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang.

Đại hội cũng bầu 12 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Tuyên Quang, nhiệm kỳ 2020-2025.

Nhiệm kỳ 2015-2020, ngành Nông nghiệp tỉnh Tuyên Quang đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật. Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp thủy sản bình quân giai đoạn 2016-2020 tăng 4,19%/năm.

Đến hết năm 2019, toàn tỉnh có 36/124 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 29%; dự kiến hết năm 2020, có 47 xã/124 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 37,09% số xã toàn tỉnh; tỷ lệ che phủ của rừng trên 65%; tỷ lệ dân cư nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 95%...

Hằng năm, 100% chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có từ 17%-20% chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Ông Nguyễn Văn Việt tiếp tục tái cử chức Bí thư Đảng ủy Sở NN-PTNT
tỉnh Tuyên Quang, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Đào Thanh.

Việc thực hiện tái cơ cấu ngành Nông nghiệp cũng đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Trong đó, diện tích sản xuất nông nghiệp tốt (GAP) năm 2019 đạt gần 1.700 ha, tăng hơn 1.200 ha so với năm 2015; nhóm cây ăn quả phát triển mạnh, chiếm khoảng 33% giá trị sản xuất trồng trọt; giá trị sản xuất thủy sản tăng bình quân 8,6%/năm. Giai đoạn 2016-2020, toàn tỉnh đã thực hiện cấp chứng chỉ rừng theo tiêu chuẩn FSC đạt 25.366 ha, giá trị sản xuất lâm nghiệp tăng bình quân 8,78%/năm...

Nhiệm kỳ 2020-2025, ngành Nông nghiệp và PTNT tỉnh Tuyên Quang sẽ tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm như: Phấn đấu giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản tăng bình quân trên 4%/năm; duy trì, giữ vững thành phố Tuyên Quang hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; phấn đấu đến năm 2025, có thêm ít nhất 1 huyện đạt chuẩn nông thôn mới; có trên 65% số xã đạt chuẩn nông thôn mới; 30% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 10% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu trên tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới; duy trì độ che phủ của rừng ổn định trên 60%. Đến năm 2025, tỷ lệ dân cư nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 98%...

Báo Nông nghiệp Việt Nam

Tin cùng chuyên mục