Khối thi đua Giao thông - Xây dựng - Nông, lâm nghiệp tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020

Chiều ngày 25/01/2021, tại Sở Nông nghiệp và PTNT, Khối thi đua Giao thông - Xây dựng - Nông, lâm nghiệp tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Dự hội nghị có đồng chí Trần Văn Tiến - Trưởng Ban thi đua khen thưởng tỉnh, đại diện lãnh đạo và công chức, viên chức trực tiếp làm công tác thi đua, khen thưởng của các cơ quan, đơn vị trong Khối.

Đ/c Nguyễn Văn Việt - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT,

đơn vị Trưởng khối năm 2020 phát biểu khai mạc hội nghị

Năm 2020, các đơn vị trong Khối thi đua Giao thông - Xây dựng - Nông, lâm nghiệp đã tổ chức triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết, Chỉ thị, Kế hoạch của Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh. Phong trào thi đua của Khối được phát huy, động viên cán bộ, công chức, viên chức phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế, xã hội trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, tạo tiền đề thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh kế - xã hội tỉnh Tuyên Quang năm 2021 và các năm tiếp theo.

Năm 2020, các đơn vị trong Khối thi đua Giao thông - Xây dựng - Nông, lâm nghiệp đã tổ chức triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết, Chỉ thị, Kế hoạch của Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh. Phong trào thi đua của Khối được phát huy, động viên cán bộ, công chức, viên chức phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế, xã hội trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, tạo tiền đề thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh kế - xã hội tỉnh Tuyên Quang năm 2021 và các năm tiếp theo.

Đ/c Nguyễn Văn Việt - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, đơn vị Trưởng khối năm 2020 
trao cờ Trưởng khối năm 2021 cho BQL dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá kết quả đã đạt được, phân tích nguyên nhân những hạn chế và đề xuất các giải pháp khắc phục, đồng thời đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2021; tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức thi đua năm 2021 và những năm tiếp theo. Với kết quả, thành tích đạt được trong thực hiện các phong trào thi đua năm 2020, các đơn vị trong Khối thống nhất bình xét, suy tôn và đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Cờ thi đua năm 2020 và bầu chọn Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và PTNT làm Trưởng khối thi đua năm 2021./.                                                   

Bài, ảnh: Phòng Tổ chức - Cán bộ

Tin cùng chuyên mục