Ứng dụng KHCN phát triển sản phẩm chủ lực, đặc sản địa phương

Những năm qua, tỉnh đã đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ (KHCN) vào sản xuất nông nghiệp, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị sản phẩm chủ lực, đặc sản của địa phương.

Người dân xã Tân Thành (Hàm Yên) ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất chè VietGAP.

Trên địa bàn tỉnh đã thực hiện dự án phục tráng các giống cây, con đặc sản của tỉnh như nhân giống thành công giống trâu ngố Tuyên Quang bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo; nhân giống và cho sinh sản nhân tạo thành công hơn 10.000 con cá Anh vũ. Giống cá Anh vũ rất quý hiếm và khó nuôi, việc sinh sản nhân tạo thành công góp phần mở ra cơ hội lớn đối với nghề nuôi trồng thủy sản của địa phương. Đồng thời, giúp tỉnh ta chủ động nguồn giống, làm tiền đề cho việc nghiên cứu khép kín quy trình sản xuất nhân tạo cá Anh vũ từ con giống đến cá bố mẹ để bảo tồn và phát triển nguồn gen. Dự án chọn lọc, khôi phục và phát triển đàn vịt bầu tại 3 xã Hùng Mỹ, Yên Lập và Kiên Đài (Chiêm Hóa) đã được triển khai thành công góp phần khôi phục giống vịt đặc sản của địa phương. 

Nhờ ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, tỉnh ta đã lựa chọn được giống lạc L14 phù hợp và được trồng đại trà tại huyện Chiêm Hóa và xã Thổ Bình (Lâm Bình). Giống lạc này có sức chống chịu sâu bệnh tốt, có năng suất, chất lượng cao so với các giống lạc khác góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.

Từ các kết quả nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng khoa học và công nghệ đã góp phần quan trọng vào việc nâng cao giá trị sản xuất ngành nông nghiệp, đẩy mạnh phát triển các sản phẩm tiềm năng, thế mạnh, chủ lực của tỉnh. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh đã đăng ký nhãn hiệu cho 42 sản phẩm, hàng hóa.  

Nhằm quy hoạch, mở rộng vùng sản xuất nông nghiệp sạch theo hướng  sản xuất hàng hóa tập trung, tỉnh tiếp tục triển khai các cơ chế chính sách về vốn, cho thuê đất, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đồng thời tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh đầu tư vào sản xuất nông nghiệp sạch, ứng dụng công nghệ cao. Toàn tỉnh đã có hơn 1.000 ha chè được sản xuất theo hướng an toàn, riêng chè sản xuất theo tiêu chuẩn Rainforest (tiêu chuẩn an toàn quốc tế) của Công ty cổ phần Chè Mỹ Lâm (Yên Sơn) là 830 ha; 460 ha cam (Hàm Yên) và 12,5 ha bưởi (Yên Sơn) sản xuất theo quy trình VietGAP.

Trong công tác phát triển rừng, từ năm 2016 - 2018, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Viện nghiên cứu Giống và Công nghệ sinh học Lâm nghiệp (Hà Nội) thực hiện Đề tài “Nghiên cứu ứng dụng lai tạo, tuyển chọn và nhân giống cây keo có chu kỳ ngắn, sinh khối lớn, chống chịu bệnh đáp ứng nhu cầu về nguyên liệu phục vụ nhà máy giấy trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang”. Sau 31 tháng triển khai, đơn vị nghiên cứu đã chọn ra được giống keo 102 và BV342 là cây trồng có triển vọng vì có mức sinh trưởng vượt trội so với trung bình và cao hơn so với các giống đối chứng. Hiện, các mô hình trồng khảo nghiệm tiếp tục được các đơn vị tham gia thực hiện dự án là 3 Công ty Lâm nghiệp: Tuyên Bình, Yên Sơn, Sơn Dương chăm sóc, theo dõi và đánh giá sinh trưởng…

Ông Đỗ Hồng Thanh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ cho biết, để hoạt động khoa học và công nghệ tỉnh ta đạt kết quả tốt hơn, sở tiếp tục phối hợp với các cơ quan, ban, ngành có liên quan thực hiện tốt các chính sách ưu đãi đối với tổ chức, cá nhân, các nhà khoa học tham gia đầu tư, thực hiện chương trình KHCN trọng điểm của tỉnh. Chú trọng ứng dụng công nghệ sinh học, cơ giới hóa các vùng chuyên canh; đổi mới công nghệ sản xuất, thu hoạch, bảo quản, chế biến sản phẩm cây trồng, vật nuôi có lợi thế của tỉnh tạo chuyển biến mạnh về năng suất, chất lượng nâng cao giá trị sản phẩm và lợi ích cho người dân.

Báo Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục