Tuyên Quang có 9 sản phẩm chủ lực cấp tỉnh

UBND tỉnh đã ban hành danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực cấp tỉnh.

Theo đó, có 9 sản phẩm nông nghiệp được xác định là chủ lực cấp tỉnh gồm: cây cam, cây chè, cây mía, cây bưởi, cây lạc, gỗ rừng trồng, con trâu, con lợn và con cá đặc sản.

Các sản phẩm được lựa chọn là sản phẩm chủ lực được đánh giá trên quy mô, giá trị kinh tế trong cơ cấu sản xuất nông nghiệp. Việc ban hành danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực cấp tỉnh là cơ sở để xem xét, hỗ trợ các doanh nghiệp được hưởng các cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

Người dân xã Vinh Quang (Chiêm Hóa) đầu tư chăn nuôi trâu nhốt chuồng.

Báo Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục