Về việc chuẩn bị phương án đảm bảo an toàn khi hồ Tuyên Quang xả lũ

Thực hiện Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng ban hành kèm theo Quyết định số 740/QĐ-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ. Lúc 07 giờ 00 ngày 06/10/2020, mực nước thượng lưu hồ Tuyên Quang đạt cao trình 119,78 m; lưu lượng nước vào hồ 1005 m3/s, lưu lượng nước ra 471 m3/s. Nhà máy đang chạy tối đa 03 tổ máy phát điện. Với điều kiện lưu lượng nước về duy trì như hiện tại, cuối ngày hôm nay mực nước hồ Tuyên Quang sẽ vượt cao trình mực nước dâng bình thường 120 m và hồ có khả năng phải xả để đảm bảo an toàn công trình.

Đề nghị Ban chỉ huy PCTT&TKCN địa phương thông báo cho nhân dân đang sản xuất và sinh hoạt phía hạ lưu công trình chủ động phương án đảm bảo an toàn cho người và tài sản khi hồ Tuyên Quang xả lũ.

Công ty Thủy điện Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục