Tin mưa dông và cảnh báo mưa lớn cục bộ, lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

* Hệ thống mây ra đa:

        + Qua theo dõi đến lúc 08h10’ các vùng mây đối lưu phát triển trên khu vực huyện Hàm Yên Na Hang, Chiêm Hóa, Lâm Bình (Tuyên Quang): có PHVT>38dBz.

       Hiện tại, các khu vực nói trên đang có mưa rào (có nơi có mưa to) và dông.

Ảnh ra đa Việt Trì lúc 08h10 ngày 13 tháng 6 năm 2019

               

* Cảnh báo:

          - Trong khoảng thời gian tiếp theo đến 2 đến 3 giờ tới (08h40-11h00), vùng mây nói trên vẫn tiếp tục phát triển trên khu vực huyện Lâm Bình, Na Hang, Chiêm Hóa và di chuyển tới các huyện Hàm Yên, Yên Sơn và TP.Tuyên Quang gây mưa rào (cục bộ có nơi có mưa to) và dông trên địa bàn toàn tỉnh (trong cơn dông cần đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh).

  Tin phát lúc 08h40 ngày 13/6/2019.

Đài KTTV Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục