Báo cáo tình hình mưa và mực nước ngày 7/7 trên địa bàn tỉnh

Lượng mưa 19 giờ ngày 6/7 đến 7 giờ ngày 7/7 như sau
 
Tuyên Quang 0,1     Yên Sơn 01                  Hàm Yên 0                Chiêm Hóa 4                 Na hang 4,5
Sơn Dương 1          Kim Quang 1,5             Đạo Viện 0,3                Sơn Nam 0                  Thổ Bình 33 mm
 
Mực nước tại TP TQ lúc 7h00  sáng 7/7 là 20,62 m ( đang xuống chậm)
 
TĐ Tuyên Quang báo cáo:
Vào lúc 6h00 Ngày 7/7
Mực nước thượng lưu ( MNTL) lúc 24 giờ ngày 04/7 là 106,27m
Mực nước hạ lưu ( MNHL) lúc 24 giờ là 53,93m
Lưu lượng nước về hồ TB ngày 1273 m3/s
Lưu lượng nước trung bình chạy máy ngày 759m3/s
Lưu lượng nước xả tràn TB ngày 1009m3/s
( tổng xả qua CT là 1.768m3/s)

Công trình, thiết bị hoạt động bình thường
 
TĐ Chiêm Hóa báo cáo:
Vào lúc 5h00 Ngày 7/7
Mực nước thượng lưu ( MNTL)  là 47,17m
Mực nước hạ lưu ( MNHL)  là 43,31m
Lưu lượng nước về hồ TB ngày 1.830 m3/s
Lưu lượng nước trung bình chạy máy ngày 780m3/s
Lưu lượng nước xả tràn TB ngày 1050m3/s
( tổng xả qua CT là 1.830m3/s)
Công trình, thiết bị hoạt động bình thường
 
Trực ban đang tổng hợp tình hình thiệt hại sẽ báo sớm
Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Tuyên Quang
điện thoại : 0273 823 759
fax 0273 821 962

Tin cùng chuyên mục