Báo cáo nhanh tình hình ảnh hưởng do mưa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (Tính đến thời điểm 18h ngày 23/5/2022)

BIỂU TỔNG HƠP  THIỆT HẠI DO THIÊN TAI GÂY RA 
( Kèm Báo cáo số 19/BC-VPTT ngày 23/5/2022 của VPTT  Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Tuyên Quang)
Thời gian: Đêm ngày 22/5/2022 đến rạng sáng ngày 23/5/2022.
Địa điểm nơi xảy ra thiên tai: Trên địa bàn huyện các huyện Na Hang,
Chiêm Hóa, Sơn Dương, Hàm Yên

Loại hình thiên tai: Mưa lớn kèm theo gió lốc.

TT CHỈ TIÊU THIỆT HẠI ĐƠN VỊ TÍNH SỐ LƯỢNG Ước thiệt hại (Tr. Đồng)   GHI CHÚ
1 2 3 4   5
1 THIỆT HẠI VỀ NGƯỜI         
  Số người bị thương người 2,0   Lý Thị Hòa SN 1992 và con gái Đặng Thị Ngọc Tươi 2,5 tháng tuổi tại thôn An Lạc, Xã Phúc Ninh, huyện Yện Sơn bị đất sạt lở vào nhà trong lúc đang ngủ khoảng 14h ngày 23/5/2022, hiện đã được đưa vào bệnh viện tỉnh cấp cứu . 
2 THIỆT HẠI VỀ NHÀ Ở        
2.1 Thiệt hại hoàn toàn >70% cái     - Không
2.2 Thiệt hại nặng từ 30%-50% cái 2,0 40,0 - Huyện Chiêm Hóa: xã Trung Hà 01 nhà và xã Yên Lập 01 nhà.
2.3 Thiệt hại một phần (dưới 30%) cái 35,0 350,0 - Huyện Yên Sơn: 01 hộ xã Kim Quan, 01 hộ xã Tân Long, 05 hộ xã Kiến Thiết, 06 hộ xã Tân Tiến, 03 hộ xã Chân Sơn, 05 hộ xã Thái Bình, 01 hộ xã Trung Môn, 01 hộ xã Xuân Vân, 03 hộ xã Hùng Lợi, 04 hộ Thị trấn Yên Sơn.
- Huyện Sơn Dương: 05 hộ tại xã Đồng Quý (các hộ nhà bà Âu Thị Đại, hộ ông Vi Văn Nam, hộ bà Âu Thị Đại, thôn Cây Táu; hộ ông Hoàng Văn Tâm, hộ ông Sầm Văn Chức, thôn Đồng Nội); 01 hộ tại xã Đại Phú (rạn nứt, sụt lún móng nhà hộ ông Đinh Quang Toàn, thôn Đồng Sớm); 02 hộ tại xã Đông Thọ (hộ ông Sầm Ngọc Ninh, thôn Trung Thu (đất tràn vào nhà, nhà tạm bằng gỗ lợp mái cọ); hộ ông Sầm Ngọc Hải, thôn Trung Thu); 03 hộ xã Tân Thanh (hộ ông Đinh Văn Bình, thôn Tân Thịnh; hộ ông Phan Văn Võ, thôn Vĩnh Sơn; Triệu Xuân Lợi, thôn Lục Liêu)
3 THIỆT HẠI VỀ NÔNG, LÂM NGHIỆP        
3.1 Diện tích lúa bị ngập ha 758,8         2.276,4   - Huyện Chiêm Hoá: 17,8 ha.
- Huyện Sơn Dương: 587,8 ha.
- Huyện Hàm Yên: 3,8 ha.
- Huyện Yên Sơn: 149,4 ha.
3.2 Cây màu bị ảnh hưởng do ngập ha 219,5 439,0 - Huyện Chiêm Hoá: 10,1 ha.
- Huyện Sơn Dương: 176,5 ha.
- Huyện Hàm Yên: 6,0 ha.
- Huyện Yên Sơn: 26,9 ha.
3.3 Diện tích cây trồng hàng năm ha 26,9 53,8 - Huyện Yên Sơn
3.4 Diện tích ao bị ngập ha 1,5 15,0 - Huyện Sơn Dương: 1,1 ha.
- Huyện Yên Sơn: 0,7 ha.
3.5 Gia súc thiệt hại con 19,0 95,0 - Huyện Chiêm Hóa: 15 con lợn
- Huyện Sơn Dương: 3 con bò, 1 con lợn.
3.6 Gia cầm thiệt hại con 560,0 16,8 - Huyện Chiêm Hóa: 20 con gà
- Huyện Sơn Dương: 540 con gà
4 THIỆT HẠI VỀ GIAO THÔNG        
4.1 Đường giao thông ĐT và ĐH tuyến 5,0   - Huyện Chiêm Hóa: Tuyến đường huyện ĐH.01 (Phúc Thịnh-Trung Hà) có 6 điểm bị ngập cục bộ tại xã Hà Lang 03 điểm, xã Tân An 01 điểm và xã Trung Hà 02 điểm. Tuyến đường huyện ĐT.185 có 2 điểm ngập cục bộ: 01 điểm cầu tràn thôn Bản Cham xã Tri Phú; 01 điểm cầu tràn xã Linh Phú.
- Huyện Hàm Yên: Tuyến ĐH33 và ĐH09 bị vùi lấp 200m3. 
- Huyện Na Hang: Đường giao thông từ xã Thanh Tương đến thôn Bản Bung bị xạt lở khoảng 30m3
4.2 Đường quốc lộ tuyến 1,0 30 - Huyện Yên Sơn: Sạt lở 30m bờ kè taluy đường QL2 xã Trung Môn 
4.3 Đường giao thông bị sạt lở m3 664,5 332,3 - Huyện Sơn Dương: Xã Vĩnh Lợi (sạt lở 262 m3 đất taluy âm đường ĐH 04 tại thôn Cầu Cháy, tiếp giáp nhà máy giấy An Hòa và bờ sông Lô (sạt lở thân đường 3,5m)); xã Lương Thiện (sạt lở đất xuống đường nội đồng 40m3 tại thôn Khuân Mản); xã Đại Phú (sạt lở taluy đường nội đồng 15m3 thôn Cây Thông); xã Phúc Ứng (sạt lở taluy đường ĐH17 đoạn qua thôn Liên Thành 250m3, đường trục xã qua thôn Liên Phương 30m3, đường nội đồng 30 m3); xã Tân Thanh (sạt lở taluy đường (ĐH08) 7,5 m3)
5 THIỆT HẠI KHÁC        
5.1 Trang thiết bị sinh hoạt gia đình     50,0 - Huyện Chiêm Hóa: 01 bàn bi a, 01 ti vi, 01 máy hút bụi, 10 ghế, 01 giường ngủ và 03 quạt bị hư hỏng do sạt lở đất của hộ Nhan Văn Thư, thôn Yên Vinh, xã Yên Lập.
5.2 Tường rào bị đổ, sập m 75,0 30 45m tường rào hộ dân tại thôn Khoan Lư, thôn Ao Xanh, xã Sơn Nam; 30 m tường rào trường THCS Minh Thanh; Huyện Sơn Dương: Lũ cuốn 5 cống tròn D90 tại xã Hợp Thành. 
5.3 Xe máy bị cuốn trôi cái 2,0 20 - Huyện Yên Sơn: 01 xe máy của anh  Trương Kim Chiến thôn 7 xã Tân Tiến .
- Huyện Sơn Dương: 01 xe của ông Phạm Văn Sơn, thôn Thọ Đức, xã Hào Phú.
  Ước tổng giá trị thiệt hại                3.748    

 

BCH PCTT&TKCN Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục