,

Thanh tra - Pháp chế

Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
09/2017/NQ-HĐND26-07-2017
Ngày hiệu lực: 26-07-2017
Trạng thái: Còn hiệu lực
30/2017/QĐ-TTg07-07-2017
Ngày hiệu lực: 07-07-2017
Trạng thái: Còn hiệu lực
2257/QĐ-BNN-TCLN02-06-2017
Ngày hiệu lực: 02-06-2017
Trạng thái: Còn hiệu lực
08/CT-TTg14-03-2017
Ngày hiệu lực: 14-03-2017
Trạng thái: Còn hiệu lực
123/KH-SNN19-01-2017
Ngày hiệu lực: 19-01-2017
Trạng thái: Còn hiệu lực
2320/KL-SNN01-11-2016
Ngày hiệu lực: 01-11-2016
Trạng thái: Còn hiệu lực
2112/SNN-KL05-10-2016
Ngày hiệu lực: 05-10-2016
Trạng thái: Còn hiệu lực
103/KL-QLCL30-08-2016
Ngày hiệu lực: 30-08-2016
Trạng thái: Còn hiệu lực
1617/KL-SNN05-08-2016
Ngày hiệu lực: 05-08-2016
Trạng thái: Còn hiệu lực
1603/BC-SNN04-08-2016
Ngày hiệu lực: 04-08-2016
Trạng thái: Còn hiệu lực
1604/BC-SNN04-08-2016
Ngày hiệu lực: 04-08-2016
Trạng thái: Còn hiệu lực
1339/BC-SNN04-07-2016
Ngày hiệu lực: 04-07-2016
Trạng thái: Còn hiệu lực
2655/QĐ-BNN-PC29-06-2016
Ngày hiệu lực: 29-06-2016
Trạng thái: Còn hiệu lực
2519/QĐ-PC22-06-2016
Ngày hiệu lực: 22-06-2016
Trạng thái: Còn hiệu lực
1225/BC-SNN17-06-2016
Ngày hiệu lực: 17-06-2016
Trạng thái: Còn hiệu lực