,

Thanh tra - Pháp chế

Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
286/QĐ-UBND20-03-2018
Ngày hiệu lực: 20-03-2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
85/BC-SNN19-03-2018
Ngày hiệu lực: 19-03-2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
02/KH-HĐPB15-03-2018
Ngày hiệu lực: 15-03-2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
25/KH-SNN15-03-2018
Ngày hiệu lực: 15-03-2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
21/KH-UBND14-03-2018
Ngày hiệu lực: 14-03-2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
03/2018/TT-BTP10-03-2018
Ngày hiệu lực: 10-03-2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
23/KH-SNN02-03-2018
Ngày hiệu lực: 02-03-2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
15/KH-UBND28-02-2018
Ngày hiệu lực: 28-02-2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
10/KH-UBND06-02-2018
Ngày hiệu lực: 06-02-2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
113/QĐ-UBND30-01-2018
Ngày hiệu lực: 30-01-2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
05/KH-UBND29-01-2018
Ngày hiệu lực: 29-01-2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
06/KH-UBND29-01-2018
Ngày hiệu lực: 29-01-2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
08/KH-UBND29-01-2018
Ngày hiệu lực: 29-01-2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
13/2018/NĐ-CP23-01-2018
Ngày hiệu lực: 23-01-2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
124/KH-UBND29-12-2017
Ngày hiệu lực: 29-12-2017
Trạng thái: Còn hiệu lực