,

Tài chính

Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
139/QĐ-SNN03-04-2018
Ngày hiệu lực: 03-04-2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
30/2018/NĐ-CP07-03-2018
Ngày hiệu lực: 07-03-2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
18/QĐ-SNN12-01-2018
Ngày hiệu lực: 12-01-2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
521/QĐ-SNN31-12-2017
Ngày hiệu lực: 31-12-2017
Trạng thái: Còn hiệu lực
144/2017/TT-BTC29-12-2017
Ngày hiệu lực: 29-12-2017
Trạng thái: Còn hiệu lực
137/2017/TT-BTC25-12-2017
Ngày hiệu lực: 25-12-2017
Trạng thái: Còn hiệu lực
19/2017/NQ-HDND06-12-2017
Ngày hiệu lực: 06-12-2017
Trạng thái: Còn hiệu lực
3312/QĐ-BNN07-08-2017
Ngày hiệu lực: 07-08-2017
Trạng thái: Còn hiệu lực
06/2017/NQ-HĐND25-07-2017
Ngày hiệu lực: 25-07-2017
Trạng thái: Còn hiệu lực
71/2017/TT-BTC13-07-2017
Ngày hiệu lực: 13-07-2017
Trạng thái: Còn hiệu lực
57/KH-UBND13-07-2017
Ngày hiệu lực: 13-07-2017
Trạng thái: Còn hiệu lực
63/2017/TT-BTC19-06-2017
Ngày hiệu lực: 19-06-2017
Trạng thái: Còn hiệu lực
61/2017/TT-BTC15-06-2017
Ngày hiệu lực: 15-06-2017
Trạng thái: Còn hiệu lực
175/QĐ-UBND05-06-2017
Ngày hiệu lực: 05-06-2017
Trạng thái: Còn hiệu lực
47/2017/NĐ-CP12-05-2017
Ngày hiệu lực: 12-05-2017
Trạng thái: Còn hiệu lực