,

Tài chính

Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
132/QĐ-UBND31-05-2019
Ngày hiệu lực: 31-05-2019
Trạng thái: Còn hiệu lực
04/2019/TT-BNV24-05-2019
Ngày hiệu lực: 15-07-2019
Trạng thái: Còn hiệu lực
104/QĐ-UBND10-04-2019
Ngày hiệu lực: 10-04-2019
Trạng thái: Còn hiệu lực
452/QĐ-SNN31-12-2018
Ngày hiệu lực: 31-12-2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
09/2018/NQ-HĐND07-12-2018
Ngày hiệu lực: 07-12-2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
17/NQ-HĐND07-12-2018
Ngày hiệu lực: 07-12-2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
12/NQ-HĐND06-12-2018
Ngày hiệu lực: 06-12-2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
14/NQ-HĐND06-12-2018
Ngày hiệu lực: 06-12-2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
67/2018/TT-BT06-08-2018
Ngày hiệu lực: 06-08-2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
01/2018/NQ-HĐND03-07-2018
Ngày hiệu lực: 03-07-2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
997/SNN-KH02-07-2018
Ngày hiệu lực: 02-07-2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
60/2018/QH1415-06-2018
Ngày hiệu lực: 15-06-2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
58/2018/QH1412-06-2018
Ngày hiệu lực: 12-06-2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
13/CT-TTg24-05-2018
Ngày hiệu lực: 24-05-2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
45/2018/TT-BTC07-05-2018
Ngày hiệu lực: 07-05-2018
Trạng thái: Còn hiệu lực