,

QLCL Nông lâm và Thủy sản

Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
150/KL-QLCL16-12-2015
Ngày hiệu lực: 16-12-2015
Trạng thái: Còn hiệu lực
05/CT-UBND28-11-2015
Ngày hiệu lực: 28-11-2015
Trạng thái: Còn hiệu lực
4763/QĐ-BNN-QLCL24-11-2015
Ngày hiệu lực: 24-11-2015
Trạng thái: Còn hiệu lực
45/2015/TTLT-BNNPTNT-BKHCN23-11-2015
Ngày hiệu lực: 23-11-2015
Trạng thái: Còn hiệu lực
2026/QĐ-TTg17-11-2015
Ngày hiệu lực: 17-11-2015
Trạng thái: Còn hiệu lực
9431/TB-BNN-VP17-11-2015
Ngày hiệu lực: 17-11-2015
Trạng thái: Còn hiệu lực
42/2015/TT-BNNPTNT16-11-2015
Ngày hiệu lực: 16-11-2015
Trạng thái: Còn hiệu lực
8534/KH-BNN-QLCL19-10-2015
Ngày hiệu lực: 19-10-2015
Trạng thái: Còn hiệu lực
4069/QĐ-BNN-QLCL14-10-2015
Ngày hiệu lực: 14-10-2015
Trạng thái: Còn hiệu lực
4070/QĐ-BNN-QLCL14-10-2015
Ngày hiệu lực: 14-10-2015
Trạng thái: Còn hiệu lực
33/2015/TT-BNNPTNT08-10-2015
Ngày hiệu lực: 08-10-2015
Trạng thái: Còn hiệu lực
31/2015/TT-BNNPTNT06-10-2015
Ngày hiệu lực: 06-10-2015
Trạng thái: Còn hiệu lực
2072/SNN-TTr14-09-2015
Ngày hiệu lực: 14-09-2015
Trạng thái: Còn hiệu lực
16/VBHN-BNNPTNT05-05-2015
Ngày hiệu lực: 05-05-2015
Trạng thái: Còn hiệu lực
45/2014/TT-BNNPTNT03-01-2015
Ngày hiệu lực: 03-01-2015
Trạng thái: Còn hiệu lực