Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
65/KH-UBND28-07-2016
Ngày hiệu lực: 28-07-2016
Trạng thái: Còn hiệu lực
45/KH-UBND14-06-2016
Ngày hiệu lực: 14-06-2016
Trạng thái: Còn hiệu lực
47/KH-UBND14-06-2016
Ngày hiệu lực: 14-06-2016
Trạng thái: Còn hiệu lực
62/QĐ-UBND19-01-2016
Ngày hiệu lực: 19-01-2016
Trạng thái: Còn hiệu lực
63/QĐ-UBND19-01-2016
Ngày hiệu lực: 19-01-2016
Trạng thái: Còn hiệu lực
1805/SNN-PTNT14-08-2015
Ngày hiệu lực: 14-08-2015
Trạng thái: Còn hiệu lực
1414/HĐTĐ-NV06-07-2015
Ngày hiệu lực: 06-07-2015
Trạng thái: Còn hiệu lực
1415/HĐTĐ-NV06-07-2015
Ngày hiệu lực: 06-07-2015
Trạng thái: Còn hiệu lực
846/KH-SNN06-05-2015
Ngày hiệu lực: 06-05-2015
Trạng thái: Còn hiệu lực
01/KH-UBND09-01-2015
Ngày hiệu lực: 09-01-2015
Trạng thái: Còn hiệu lực
2837/SNN-PTNT20-12-2014
Ngày hiệu lực: 20-12-2014
Trạng thái: Còn hiệu lực
2714/HĐTĐ-NV04-12-2014
Ngày hiệu lực: 04-12-2014
Trạng thái: Còn hiệu lực
2215/BCĐ-VPĐP11-11-2014
Ngày hiệu lực: 11-11-2014
Trạng thái: Còn hiệu lực
103/VPDP-NV06-10-2014
Ngày hiệu lực: 06-10-2014
Trạng thái: Còn hiệu lực
1069/QĐ-UBND26-09-2014
Ngày hiệu lực: 26-09-2014
Trạng thái: Còn hiệu lực